23 september 2017
Helaas kregen op 24 augustus het nare bericht dat onze secretaris van de OLS Federatie, Bernie van Lierop, een hersenbloeding heeft gehad.  Op moment is Bernie voor revalidatie in Hoensbroek. Dat betekent dat Bernie langere tijd uit de running zal zijn.  Bernie zijn werkzaamheden worden tijdelijk waargenomen door ander leden van het federatiebestuur. De aanvragen van de onderscheidingen worden voorlopig waargenomen door Peter Berben, Braambos 7, 6099 CT Beegden peter.berben@kpnmail.nl De aanvraag van de onderscheidingen voor de Rode Leeuw door Jac van de Vorst, Zwartbroekpoort 28, 6041 LS Roermond. Alle overige zaken worden voorlopig gecoördineerd door Thijs Aengevaeren, St. Jozefstraat 19,  6039 BS Stramproy, secr.olsfeest@olsfederatie.com  

Nieuws

20 mei 2017
Vraag van Tim Schmitz aan alle volgers van de serie over het OLS in 1992 te Kelpen-Oler : Hoe heeft u het gebeuren ervaren ?  Wat zijn uw herinneringen aan het feest aldaar ? Mail uw verslagje of herinnering naar schmitz1945@kpnmail.nl. Enkele regels is voldoende. Wil u anoniem blijven? Zet dat er even bij. Tim Schmitz bedankt u alvast ! Er verschenen reeds 26 delen in de serie over het OLS in 1992 te Kelpen-Oler. Alle artikels zijn op deze website te vinden, onder de downloads....
13 mei 2017
Op 2 Mei 2017 schreef dagblad de Limburger een artikel inzake het te realiseren museum / onderkomen voor het Ere Saluutgeschut 1842. De stichting die het kanon beheert was al geruime tijd bezig met het realiseren van een onderkomen voor het historische geschut welke regelmatig beschikbaar word gesteld aan de  Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch. Zoals te lezen is in het artikel is kom er in het nieuw te bouwen paviljoen ook ruimte voor andere expositie's die met de schutterswereld te maken hebben.
07 mei 2017
Geert Hendriks is voor de eerste keer in zijn carrière schutterskoning van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray geworden. In een mooie wedstrijd was hij de meest gelukkige en wist de koningsvogel ter aarde te laten storten.   De titel van jeugdschutterskoning ging naar Mirthe Krijnen, Victor Thomassen werd de jeugdpublieksschutterskoning en Leonieke van der Vorst schoot zich tot koning van ere van de schutterij uit Venray.   De dag begon voor de Venrayse schutterij met het afhalen van het oude koningspaar, Henk en Ria de Klein-Peters bij hun woonhuis, om daarna de Eucharistieviering in de Sint Petrus Banden Kerk Venray met elkaar mee te maken. Het hoogtepunt tijdens deze Eucharistieviering was natuurlijk de commando-overdracht naar de nieuwe commandant, Alex Lamers. Guus Stiphout werd bij deze gelegenheid benoemd tot majoor van de schutterij van Venray....
06 mei 2017
Voortaan kunnen Limburgse muziekverenigingen, die een samenwerking aangaan omtrent muziekonderwijs met een basis- of middelbare school, een aanvraag indienen voor een projectbijdrage vanuit de nieuwe stimuleringsregeling van DOOR! Het doel van deze nieuwe regeling: het stimuleren van duurzame samenwerking tussen muziekverenigingen en  primair- of voortgezet onderwijsscholen die structureel aan de slag willen met ‘meer muziek in de klas!’   DOOR! is de Limburgse provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. Muziekverenigingen, zoals harmonieën en fanfares, tamboerkorpsen, koren en schutterijen zijn onlosmakelijk verbonden aan de lokale gemeenschappen. Deze verenigingen dragen bij aan het gemeenschapsgevoel en de gemeenschapszin in de samenleving. Door te investeren in een goede samenwerking tussen verenigingen en onderwijs ontstaat ook voor de lange termijn een...
05 mei 2017
Koningsdag 27 april 2017. vond in het centrum van Weert op de Oude Markt naast de Sint Martinuskerk onder aanzienlijke publieke belangstelling het jaarlijkse koningsvogelschieten op de vogel plaats van de schutterij Sint Catharina 1480 Weert. Na 85 schoten, terwijl Henk Heesakkers onder de buks stond viel de vogel. Vanaf dat moment mag Henk zich Gildekoning voor de Wieërter Stadsschötte Sinte Catharina 1480 noemen. Henk zal in die hoedanigheid de kleuren van ons Gilde tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest 2017 en de bondsschuttersfeesten van de Schuttersbond Berg en dal verdedigen. Vermeldenswaard is, dat daags tevoren Henk ook door de Koning was benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
05 mei 2017
Bij de Bussen-Schutten zijn tijdens Koningsdag traditioneel de jubilarissen gehuldigd. Maar liefst 11 leden werden dit jaar in het zonnetje gezet. Dit waren de heren: Gerald Scheres (12 1/2 jaar Limburgse Bond van Tamboerkorpsen) Melvin Peeters (25 Jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie) Jac Emonts (25 Jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie) Ed Verstegen (25 Jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie) Maurice Warries (25 Jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie) Eugène Theelen (25 Jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie)   Theo Peulen (40 jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen) Har Notté (50 jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen) Piet Moors (60 jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie...
05 mei 2017
De 37-jarige David Mertens (van Thei van Hallefers) mag zich de 50ste koning van schutterij Sint Barbara Tungelroy noemen. Na een spannende en hevige strijd haalde David de koningsvogel naar beneden. Dit is de derde keer dat David koning is. Hij was in 1994, met 14 jaar, de jongste schutterskoning van de schutterij ooit. In 2004 schoot hij de vogel wederom naar beneden. David woont met zijn gezin nagenoeg aan het Sint Barbaraplein, waar op zondag 28 mei het jubileum schuttersfeest gehouden wordt. Hein Raaijmakers mag zich – net als vorig jaar – weer dorpskoning noemen. Dit houdt in dat volgend jaar de kans bestaat dat Tungelroy een dorpskeizer krijgt! Tijdens de middag kwam de bondsvoorzitter van de kantonnale schuttersbond Eeendracht Maakt Macht Weert eo, de heer Theo Looijmans, naar Tungelroy. Twee verdienstelijke leden werden door hem gehuldigd. Peter Geelen (46)...
05 mei 2017
Zondag 23 april 2017 werd er weer om de schutterskoning titel geschoten bij de Schutterij Sint Martinus Maasbree. De nieuwe schutterskoning werd Gerrit Sengers, de schuttersnderkoning Thijs Driessen en de schuttersjeugdkoning werd Jan Wijnen. Alle schutterskoningen van harte gefeliciteerd met jullie koningschap en maak er een mooi schuttersjaar 2017 van!
04 mei 2017
Voor de Nederlandse (bonds-)secretarissen die de online ledenadministratie ten volle willen benutten : maak gebruik van de gegevens van uw vereniging die bekend zijn in de online ledenadministratie. Het is jammer van uw alzo kostbare tijd om ook nog eens een dubbele administratie te voeren enkel en alleen om het introducé register bij te houden. Werkwijze Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord in de online ledenadministratie; Onder de naam van uw vereniging (en de bond waartoe uw schutterij behoort) staan knoppen.  Druk op de knop 'Toon leden'; Er verschijnt een overzichtsscherm waarin alle leden van uw vereniging worden getoond.  Bovenaan staan dan 3 knoppen : 'Nieuw lid', 'Lijst exporteren' en 'Introducé register'.  Druk op de knop 'Introducé register'; Er wordt een pdf-rapport (eigenlijk een bestand met daarin een lijst) gegenereerd....
03 mei 2017
Hiernaast kan u de indeling van de schietbomen terugvinden : Schietboomindeling OLS 2017. Hierna volgen 4 downloadbare bestanden met daarin de planning van alle deelnemers aan het Oud Limburgs Schuttersfeest te Merkelbeek : Wedstrijden bij deelname optocht (status donderdag, 8 juni 2017) Wedstrijden per wedstrijdonderdeel (status donderdag, 29 juni 2017) Wedstrijddeelnames per schutterij (status donderdag, 29 juni 2017) Planning per wedstrijdterrein (status donderdag, 8 juni 2017) Voor de terreinwedstrijden waarbij geen tijden zijn aangegeven, wordt onderstaand tijdschema gehanteerd: 14u45 tot 15u45: Beoordeling van optochtnummers 1 t.e.m. 40 15u45 tot 16u30: Beoordeling van optochtnummers 41 t.e.m. 80 16u30 tot 17u15: Beoordeling van optochtnummers 81 t.e.m. 120 17u15 tot 18u00: Beoordeling van optochtnummers 121 t.e.m. 149...