26 april 2018
De General Data Protection Regulation (GDPR) is een wijziging van de Europese wetgeving inzake privacy. Iedere organisatie, zowel ondernemingen als verenigingen, die gegevens verzamelen over EU-burgers krijgen tot 25 mei 2018 de tijd om zich aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving aan te passen. In België wordt de GDPR de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd. In Nederland spreekt men over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  De OLS Federatie is hard bezig om in orde te zijn met deze wetswijziging. Een direct gevolg hiervan is dat de adressenlijst van de bestuursleden van de OLS Federatie en de adressen van de aangesloten schutterijen vanaf heden niet meer via deze website beschikbaar zijn. Het bijhouden en het verwerken van persoonsgegevens in de online ledenadministratie, de (schiet-)wedstrijden, de inschrijving voor het Oud Limburgs Schuttersfeest, het Kinjer...

Nieuws

05 juni 2017
De Venrayse schuttersweide is op zondag 11 juni 2017 het decor van de finale van de Schutterscombinatie Noord-Limburg. Tien schutterijen uit Noord-Limburg strijden op deze dag om de hoogste eer van deze combinatie en dit belooft een mooie strijd te worden.   De start   De Schutterscombinatie Noord-Limburg is een competitie tussen de tien noordelijkste Limburgse schutterijen. Deze competitie is in 1984 begonnen en was in eerste instantie om de eerste twee zestallen van de schutterijen voor te bereiden op het Oud Limburgs Schuttersfeest. Echter is deze competitie sinds deze tijd uitgegroeid tot een eigen competitie, waarin er volop wordt gestreden om de hoogste eer, waarin ook talentontwikkeling zeker zal plaatsvinden. Tijdens het bestaan van deze competitie werden er door de schutterijen van deze combinatie al mooie resultaten geboekt, met als hoogtepunten tweemaal de...
24 mei 2017
De secretarissen weten dat zij nog tot 1 juni (uiterlijk woensdag 31 mei) de tijd hebben om het deelnameformulier van hun schutterij voor de schietwedstrijd op het Oud Limburgs Schuttersfeest te Merkelbeek in te dienen. Op het online deelnameformulier, in het invulvak voor de naam van de schutters kan u als secretaris 1 of meer letter intikken waarna leden van uw vereniging verschijnen die voldoen aan al deze voorwaarden : Als lid geregistreerd in het systeem niet later dan 07 februari 2017; Het lid is niet later dan 07 februari 2017 een actief lid geworden; Lid is 16 jaar of ouder op 02 juli 2017; Het lid beschikt over een federatiebewijs dat op 02 juli 2017 nog geldig is; en Het lid beschikt over een identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) dat op 02 juli 2017 nog geldig is. Alleen leden die voldoen aan de bovenstaande...
20 mei 2017
Vraag van Tim Schmitz aan alle volgers van de serie over het OLS in 1992 te Kelpen-Oler : Hoe heeft u het gebeuren ervaren ?  Wat zijn uw herinneringen aan het feest aldaar ? Mail uw verslagje of herinnering naar schmitz1945@kpnmail.nl. Enkele regels is voldoende. Wil u anoniem blijven? Zet dat er even bij. Tim Schmitz bedankt u alvast ! Er verschenen reeds 26 delen in de serie over het OLS in 1992 te Kelpen-Oler. Alle artikels zijn op deze website te vinden, onder de downloads....
13 mei 2017
Op 2 Mei 2017 schreef dagblad de Limburger een artikel inzake het te realiseren museum / onderkomen voor het Ere Saluutgeschut 1842. De stichting die het kanon beheert was al geruime tijd bezig met het realiseren van een onderkomen voor het historische geschut welke regelmatig beschikbaar word gesteld aan de  Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye der Stadt ende Vryheyt Valckenborch. Zoals te lezen is in het artikel is kom er in het nieuw te bouwen paviljoen ook ruimte voor andere expositie's die met de schutterswereld te maken hebben.
07 mei 2017
Geert Hendriks is voor de eerste keer in zijn carrière schutterskoning van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray geworden. In een mooie wedstrijd was hij de meest gelukkige en wist de koningsvogel ter aarde te laten storten.   De titel van jeugdschutterskoning ging naar Mirthe Krijnen, Victor Thomassen werd de jeugdpublieksschutterskoning en Leonieke van der Vorst schoot zich tot koning van ere van de schutterij uit Venray.   De dag begon voor de Venrayse schutterij met het afhalen van het oude koningspaar, Henk en Ria de Klein-Peters bij hun woonhuis, om daarna de Eucharistieviering in de Sint Petrus Banden Kerk Venray met elkaar mee te maken. Het hoogtepunt tijdens deze Eucharistieviering was natuurlijk de commando-overdracht naar de nieuwe commandant, Alex Lamers. Guus Stiphout werd bij deze gelegenheid benoemd tot majoor van de schutterij van Venray....
06 mei 2017
Voortaan kunnen Limburgse muziekverenigingen, die een samenwerking aangaan omtrent muziekonderwijs met een basis- of middelbare school, een aanvraag indienen voor een projectbijdrage vanuit de nieuwe stimuleringsregeling van DOOR! Het doel van deze nieuwe regeling: het stimuleren van duurzame samenwerking tussen muziekverenigingen en  primair- of voortgezet onderwijsscholen die structureel aan de slag willen met ‘meer muziek in de klas!’   DOOR! is de Limburgse provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. Muziekverenigingen, zoals harmonieën en fanfares, tamboerkorpsen, koren en schutterijen zijn onlosmakelijk verbonden aan de lokale gemeenschappen. Deze verenigingen dragen bij aan het gemeenschapsgevoel en de gemeenschapszin in de samenleving. Door te investeren in een goede samenwerking tussen verenigingen en onderwijs ontstaat ook voor de lange termijn een...
05 mei 2017
Koningsdag 27 april 2017. vond in het centrum van Weert op de Oude Markt naast de Sint Martinuskerk onder aanzienlijke publieke belangstelling het jaarlijkse koningsvogelschieten op de vogel plaats van de schutterij Sint Catharina 1480 Weert. Na 85 schoten, terwijl Henk Heesakkers onder de buks stond viel de vogel. Vanaf dat moment mag Henk zich Gildekoning voor de Wieërter Stadsschötte Sinte Catharina 1480 noemen. Henk zal in die hoedanigheid de kleuren van ons Gilde tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest 2017 en de bondsschuttersfeesten van de Schuttersbond Berg en dal verdedigen. Vermeldenswaard is, dat daags tevoren Henk ook door de Koning was benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
05 mei 2017
Bij de Bussen-Schutten zijn tijdens Koningsdag traditioneel de jubilarissen gehuldigd. Maar liefst 11 leden werden dit jaar in het zonnetje gezet. Dit waren de heren: Gerald Scheres (12 1/2 jaar Limburgse Bond van Tamboerkorpsen) Melvin Peeters (25 Jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie) Jac Emonts (25 Jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie) Ed Verstegen (25 Jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie) Maurice Warries (25 Jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie) Eugène Theelen (25 Jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie)   Theo Peulen (40 jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen) Har Notté (50 jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen) Piet Moors (60 jaar lid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie...
05 mei 2017
De 37-jarige David Mertens (van Thei van Hallefers) mag zich de 50ste koning van schutterij Sint Barbara Tungelroy noemen. Na een spannende en hevige strijd haalde David de koningsvogel naar beneden. Dit is de derde keer dat David koning is. Hij was in 1994, met 14 jaar, de jongste schutterskoning van de schutterij ooit. In 2004 schoot hij de vogel wederom naar beneden. David woont met zijn gezin nagenoeg aan het Sint Barbaraplein, waar op zondag 28 mei het jubileum schuttersfeest gehouden wordt. Hein Raaijmakers mag zich – net als vorig jaar – weer dorpskoning noemen. Dit houdt in dat volgend jaar de kans bestaat dat Tungelroy een dorpskeizer krijgt! Tijdens de middag kwam de bondsvoorzitter van de kantonnale schuttersbond Eeendracht Maakt Macht Weert eo, de heer Theo Looijmans, naar Tungelroy. Twee verdienstelijke leden werden door hem gehuldigd. Peter Geelen (46)...
05 mei 2017
Zondag 23 april 2017 werd er weer om de schutterskoning titel geschoten bij de Schutterij Sint Martinus Maasbree. De nieuwe schutterskoning werd Gerrit Sengers, de schuttersnderkoning Thijs Driessen en de schuttersjeugdkoning werd Jan Wijnen. Alle schutterskoningen van harte gefeliciteerd met jullie koningschap en maak er een mooi schuttersjaar 2017 van!