24 mei 2017
De secretarissen weten dat zij nog tot 1 juni (uiterlijk woensdag 31 mei) de tijd hebben om het deelnameformulier van hun schutterij voor de schietwedstrijd op het Oud Limburgs Schuttersfeest te Merkelbeek in te dienen. Op het online deelnameformulier, in het invulvak voor de naam van de schutters kan u als secretaris 1 of meer letter intikken waarna leden van uw vereniging verschijnen die voldoen aan al deze voorwaarden : Als lid geregistreerd in het systeem niet later dan 07 februari 2017; Het lid is niet later dan 07 februari 2017 een actief lid geworden; Lid is 16 jaar of ouder op 02 juli 2017; Het lid beschikt over een federatiebewijs dat op 02 juli 2017 nog geldig is; en Het lid beschikt over een identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) dat op 02 juli 2017 nog geldig is. Alleen leden die voldoen aan de bovenstaande...

Nieuws

16 juni 2016
Het mailadres van de wedstrijdcommissie van het Oud Limburgs Schuttersfeest is aangepast. Met ingang van heden kunt u de wedstrijdcommissie bereiken via het mailadres:   wedstrijdcom@olsfederatie.com   Dit e-mail adres is per direct te gebruiken voor alle vragen aangaande jurering en wedstrijden voor, tijdens en na het OLS feest. Tevens vervangt dit e-mail adres het oude e-mail adres jurycommissie.ols@gmail.com   
14 juni 2016
Droomt u er altijd al van om de optocht  van het Oud Limburgs Schuttersfeest te beleven of wilt u dit gevoel wederom meemaken: Dit kan. Zondag 03 juli 2016 kunt u zittend op de tribune en onder het genot van een hapje en een drankje de deelnemende  schutterijen uit Nederlands- en Belgisch Limburg aan u voorbij zien trekken. De kosten hiervoor bedragen € 40,00 en voor meer informatie of reserveringen ga naar www.ols2016.be.  
12 juni 2016
De redactieraad van het Limburgs Schutterstijdschrift heeft het 111e nummer gepresenteerd van het Limburgs Schutterstijdschrift. In de 28e jaargang is dit de tweede uitgave en in dit nummer kunt u o.a. lezen:   Halverwege het jaar van barmhartigheid Komt dat zien! Correspondent Schuttersbond Born Eendracht Born-Echt Nieuwe beschermheer voor schuttersbond EMM Jubilarissen Schutterij Sint Antonius Stramproy In Neel staan ze nog fier overeind Davy Scheepers wint het federatiekampioenschap 17e Buksmeestercursus Sjottebengels gaan mee met hun tijd Vogelschieten Sint Antonius Altweerterheide Vrijwillig maar niet vrijblijvend Voorbereidingen schuttersreis Rome Schutterij Sint Sebastianus Margaten viert 475-jarig jubileum Familie Colin van Stadsschutterij Sint Sebastianus Heerlen Europese schutterstop in Doornenburg Groeiende schutterij organiseert volop...
07 juni 2016
De voorbereidingen voor de schuttersreis naar Rome van 11 tot en met 18 november zijn in volle gang. Het belooft een zeer bijzondere reis te worden. Paus Franciscus zal de Nederlanders op dinsdag 15 november in de Sint Pieter toespreken. Maar ook de bezichtiging van het Oude Rome en terrassen zal voor velen een bijzondere ervaring worden.  Overweegt u om mee te gaan en wilt u meer informatie, dan nodigen wij u van harte uit voor een informatieavond op donderdag 16 juni om 19.30 uur.  We gaan in op het programma en praktische vragen worden beantwoord.   Deze bijeenkomst vindt plaats in het Schutterslokaal van St. Jan, Sluisbeekweg te Nieuwstadt. Bij het schietterrein zelf is geen parkeerplaats, parkeren kunt u langs de Limbrichterstraat.   Namens de organisatie   Peter Korten korten@busmail.net (00 31) 6 53 28 46 65   Het schuttersgebouw in...
01 juni 2016
Daar is ie dan! D'r Mathies, met de familienaam Keeren, afkomstig uit de Kamperstraat (gem. Schaesberg) en decennialang als knecht in dienst van de familie Erens op Huize De Kamp, eveneens gemeente Schaesberg. Desondanks behoorde d'r Mathies tot de eerste leden (ledenlijst opgemaakt door de toenmalige burgemeester van Nieuwenhagen in mei 1861) en maakte in november 1888 en september 1889 (proces-verbaal opgemaakt in november 1888 en rechtszaak in september 1889) nog steeds deel uit van de schutterij van Nieuwenhagen, toen genaamd Schuttersgezelschap Sint Gregorius. Frans Erens (jurist en auteur, 1857-1935) heeft hem en de schutterij in zijn "Vervlogen jaren" voor de eeuwigheid vastgelegd.Het beeld van de hand van kunstenaar Lou Thissen uit Landgraaf, is geplaatst op de hoek van Hoogstraat en Dorpstraat, ter hoogte van het Winkelcentrum Op de Kamp. Sinds vandaag beschikt de gemeente...
16 mei 2016
De Pinksterdagen staat bij vele schutterijen in het teken van het koningsvogelschieten. Een korte update van de namen van de nieuwe schutterskoningen, voorzover deze bij ons bekend zijn. Aanvullingen zijn natuurlijk van harte welkom. De nieuwe schutterskoningen, die zich tot Schutterskoning hebben geschoten: De heer André Peters van de Schutterij Sint Jan Nieuwstadt. De heer Frits Schouren van het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden. De heer Arjan Jennen van de schutterij Sint Sebastiaan Schimmert. De heer Ger van Helden van de schutterij Sint Lucia Horst. De heer Joep Baggen van de schutterij Sint Paulus Vaals. De heer Sven Hannemann van de schutterij Sint Joseph Stein. De heer Danny Schurgers van de schutterij Sint Laurentius Meeswijk. De heer Roger Jacobs van de Schutterij Sint Johannes en Clemens Merkelbeek. De heer Pascal Palmen van de...
07 mei 2016
Koningsdag, woensdag 27 april 2016, werd bij de Broederschap, de Bussen Schutten, Sint Martinus Neer geschoten om de koningstitel. Maar ook waren er een aantal jubilarissen. Helaas kon de heer Piet Peeters zijn EGS-onderscheiding niet meer in ontvangst nemen, omdat hij kort voor het koningsvogelschieten van ons is heengegaan, echter werd de onderscheiding postuum in ontvangst genomen. Deze onderscheiding werd ook postuum toegekend aan Piet Peeters, die korte tijd voor het uitreiken plotseling is overleden. Marijke Peeters van de Vorst nam de onderscheiding postuum in ontvangst. Ook waren er andere jubilarissen: Ger Geelen met echtgenote EGS onderscheiding in brons vanwege de 40 jaar verdienste nationaal en internationaal voor de vendelgroep, Ton van Rijt met echtgenote vanwege zijn 60 jarig lidmaatschap van de OLS federatie. Frank Sopacua met partner; 25 jaar lid OLS federatie en...
07 mei 2016
Op zondag 26 juni a.s., de zondag voor het Oud Limburgs Schuttersfeest, organiseert schutterij “St. Stephanus” Dieteren weer traditiegetrouw de jaarlijkse schietwedstrijd als laatste oefening voor het OLS.   DE PRIJZEN VOOR DEZE SCHIETWEDSTRIJD ZIJN ALS VOLGT:   1e Prijs € 500,-- 2e prijs           € 250,--                                            5e prijs           € 100,-- 3e prijs           € 150,--                  ...
07 mei 2016
Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van ons gewaardeerd lid, Ber Heijligers   in de leeftijd van 78 jaar.   Ben werd lid van het schuttersgezelschap St. Sebastiaan Schimmert na zijn burgerkoningsschap van 1993 en vervulde o.a. de functies bestuurslid en buksmeester en als officier was hij 2e Luitenant.   De plechtige uitvaartdienst met schutterseer heeft plaatsgevonden op zaterdag 7 mei om 10.30 uur in de Remigiuskerk, Hoofdstraat te Schimmert.  Afscheid wordt genomen op onze begraafplaats.  Na afloop zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.   www.sebastiaanschimmert.nl  
07 mei 2016
Tijdens het Vogelschieten op 1 mei werd Har Peeters de nieuwe koning van de Broederschap Sint Urbanus Belfeld. Ruim 30 schutters hadden 115 kogels nodig om de vogel naar beneden te halen. Na het uitbrengen van een toost werd de kersverse koning in een korte optocht door Belfeld aan de bevolking voorgesteld. Aansluitend was er een gezellig samenzijn in ons verenigingsgebouw aan de Bolenbergweg. Het is voor Har de eerste keer dat hij koning is. Hij wordt tijdens de optochten terzijde gestaan door zijn vrouw Truus en de ervaren koningsknechten Jos Schers en Theo Gitmans. Voorafgaand aan het schieten werden Jeu Colbers (40 jaar lid), Ger Thissen, Lei Engels, Wim Cruijsberg (alle drie 25 jaar lid) gehuldigd wegens hun jarenlange actieve lidmaatschap.