Contact

Voor het doorgeven van adreswijzigingen, nieuwtjes of items voor de schutterskalender alsook met vragen betreffende federatiebewijzen, cursussen en normen : contacteer de federatiesecretaris. Alle correspondentie, dus ook vragen naar bijvoorbeeld de normencommissie dienen via het federatiesecretariaat te lopen. Uitnodigingen en vraagstellingen, zoals bijvoorbeeld naar de Federatiepresident dienen niet naar het adres van de provincie te worden gestuurd, door de postkamer komt dit poststuk dan niet bij de federatiepresident terecht, dus laat alles via de federatiesecretaris verlopen, dan wordt het poststuk ook in behandeling genomen. Onderscheidingsaanvragen en aanvragen voor federatiebewijzen verlopen via de federatiesecretaris, met uitzondering van de aanvragen voor de Rode Leeuw. 
 
Voor alle volledigheid het adres van de federatiesecretaris : secr.olsfederatie@olsfederatie.com (secretaris OLS Federatie, Bernie van Lierop)


Voor vragen betreffende het OLS-feest en deelname aan bepaalde wedstrijdonderdelen : secr.olsfeest@olsfederatie.com (secretaris OLS Feest, Thijs Aengevaeren)


Adressenlijst Bestuur OLS Federatie (versie 29-8-2019)


Voor vragen of opmerkingen betreffende de organisatie, prijzenverdeling en resultaatberekening van de wedstrijden op het OLS-feest :
Wedstrijdcommissie - wedstrijdcom@olsfederatie.com

 
Voor vragen betreffende de wedstrijdnormen die op het OLS worden gehanteerd :
Normencommissie - normencommissie@olsfederatie.com
 

Voor tips of problemen met de website, de online ledenadministratie of inschrijving voor het OLS-feest :
Automatiseringscommissie - automatiseringscom@olsfederatie.com