32e Jaargang, nummer 128: Puike prestatie van de redactieraad

In medialand noemen ze de zomerperiode komkommertijden, voor het schutters- en gildewezen zijn dit normaliter tropenmaanden: Het Oud Limburgs Schuttersfeest, het Zuid-Limburgs Federatiefeest, de bondsschuttersfeesten, kortom veel schrijfvoer en hoe tegenstrijdig is nu deze periode: Corona zorgt voor minder schrijfvoer en daarom is het ook zeer kundig, dat, samen met de schutters uit onze beiden Limburgen de redactieraad weer een schitterend Limburgs Schutterstijdschrift hebben samengesteld en wederom 48 pagina’s en u leest o.a.:
 
 • Ontwricht
 • Samenkomen om af te schakelen in moeilijke tijden
 • Een bijzondere dag in Meijel
 • Opleidingscommissie OLS-Federatie
 • 5 Juli OLS-zondag: Online schietspel
 • Geen OLS, toch kamperen
 • De schutterij van detoekomst: Sociaal en veel meer van het dorp
 • Dag van de schutterijmuziek 2020
 • Ridderorde EGS
 • Jubilarissen
 • Van de bestuurstafel
 • Struchtse roots in Ubachsberrg
 • Wat doet een sjöt als er geen OLS is?
 • Afscheid nemen met schutterseer in Coronatijd
 • Memorial Day anders
 • Unieke aanwinst Limburgs Schutterij Museum
 • Een heel bijzonder OLS
 • Allemaal geweun sjutte
 • Sint Michaël Doonder bouwt aan haar nieuwe honk
 • Venrayse jeugd trekt er op uit
 • Grote kunstwerken tijdens het OLS op 6 juli 1958 te Oirsbeek
 • Sint Cornelius leeft mee met inwoners van Swartbroek
 • Belgische schietstanden
 • Mheer: Lusten en lasten van een Kasteel
 • Een kijkje in de Koninklijke garderobe
 • Speuren naar verloren schuttersbeelden
 • Wie is nu onze Europese schutterskoning?
 • Verhalen uit de schutterswereld
 • Adams Musical Instruments speelt op wereldniveau
 • Terugblik op mijn OLS
 • Wij gedenken
 • Herdenking overledenen in Grevenbicht
 • Woordzoeker (Nieuw in deze editie)
 
U begrijpt dat het Limburgs Schutterstijdschrift essentieel is om in deze tijden de schutters en liefhebbende aanhangers te bereiken. Een groot woord van dank aan het redactieteam en wilt u ook éénmaal per kwartaal het Limburgs Schutterstijdschrift voor slechts € 15,00 (In totaal voor alle vier de nummers) ontvangen, mail uw aanmelding naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com