Agenda Vereniging van OLS-Buksmeesters


Zaterdag 23 januari 2016 zal (zoals al aangekondigd) de ledenvergadering plaatsvinden van de Vereniging van OLS-Buksmeesters. Deze vergadering zal om 14.00 uur beginnen in het Baexheimerhof, Kerkstraat 1a te Baexem. De aanwezigheid van alle Nederlandse schutterijen is noodzakelijk, waarvan er van elke schutterij minimaal één buksmeester en één bestuurslid aanwezig is. De agenda voor deze ledenvergadering zullen maandag 18 januari 2016 aan de schutterijen en de leden van de Vereniging OLS-buksmeesters worden toegestuurd. Heeft u deze agenda niet ontvangen, neem dan contact op via Olsfederatie@home.nl.

In het belang van deze vergadering drukken wij iedereen nogmaals op het hart bij deze vergadering aanwezig te zijn met de genoemde minimale delegatie.