Annuleren van de najaarsvergadering

Mede naar aanleiding van de persconferentie, die wij allen vanavond waarschijnlijk hebben mogen horen, zal het u niet verbazen dat de Oud-Limburgse Schuttersfederatie ook vanuit de opgelegde maatregelen besloten heeft om:
 
  • De algemene ledenvergadering op vrijdag 27 november 2020 te moeten annuleren.
  •  
Wij gaan ervanuit dat U begrip heeft voor deze besluitvorming, immers gezondheid is ons allerbelangrijkste goed, wij willen u oproepen om zich te houden aan de opgelegde maatregelen, let op uw leden en uw naasten en hopelijk komen we elkaar snel op de sjöttewei tegen.   In december 2020 zult u de eerstvolgende nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie mogen ontvangen. U kunt natuurlijk uw (mogelijke) vragen, altijd naar ondergetekende sturen.