Annulering van het Marketentsterstreffen 2021

Als gevolg van de corona crisis die er heerst hebben wij als bestuur besloten om in navolging van de diverse bonden, de organisatie van het marketentstertreffen met een jaar op te schuiven.
 
Dit betekent dan dat het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden het marketentstertreffen in 2022 organiseert. De andere organisatoren verschuiven dan van 2022 naar 2023, van 2023 naar 2024 enz.
 
We zijn ons ervan bewust dat in november dit gebeuren alweer geschiedenis kan zijn maar ook dan hebben we en vooral de organisator van het marketentstertreffen dit jaar, te maken met de gevolgen ervan. Denk maar allereerst eens aan de sponsoring. De meeste sponsors zullen dit jaar niet in staat zijn om een bijdrage te kunnen leveren. Het moet niet zo zijn dat door te weinig inkomsten een schutterij er aan onderdoor gaat!!
We zijn ons er ook van bewust dat er misschien al diverse afspraken zijn gemaakt om het eigen marketentstertreffen te kunnen plannen. Heel erg jammer maar door de huidige situatie is er gewoon sprake van overmacht.
 
We hopen dan ook op jullie begrip en de bereidheid om de organisatie van jullie eigen marketentstertreffen met een jaar op te schuiven.
 
Met vriendelijke groet, blijf gezond!
 
Namens het bestuur van stichting marketentster/zoetelaarster
Anja Erdkamp, secretaris