Circulaire Wapens en Munitie 2015

Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm 2015) aan.Deze nieuwe Circulaire bevat kleine wijzigingen ten opzichte van de Circulaire wapens en munitie 2014 (hierna Cwm 2014). 

In de Cwm 2014 waren bepalingen opgenomen die regels stelden aan het voorhanden hebben van zwart buskruit of rookzwak buskruit welke in wezen daar niet in thuis horen. In de nu voorliggende circulaire is dit gecorrigeerd.De wijzigingen hebben concreet plaatsgevonden door middel van tekstwijzigingen in de Onderdelen A/1.2.4, A/1.2.5 en B/2.5 van de circulaire. Daarnaast is in de Cwm 2015 een nieuw onderdeel opgeno-men; dit betreft onderdeel A/1.2.6. In dit nieuwe onderdeel wordt de samenhang tussen de Wet wapens munitie en de Wecg beschreven.Daarnaast is de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht opgenomen in de lijst erkende verenigingen in Onderdeel 4.2. De betreffende stichting is sinds 1 mei 2014 door mij erkend.

De Circulaire Wapens en Munitie 2015 treedt daags na publicatie in werking en vervangt de Circulaire Wapens en Munitie 2014 (Stcrt 2014, 18096).

Voor het downloaden van de nieuwe circulaire Wapens en Munitie, klik hier!