Coen van Thor is van ons heengegaan

Beste mensen,

Het is onze trieste plicht om u in kennis te stellen, dat woensdag 20 januari j.l. in de leeftijd van 82 jaar ons Lid van Verdienste (oud instructeur) Coen van Thor is overleden.

Coen is in 1974 bij onze schutterij begonnen als instructeur van de drumband - klaroenkorps. Hij was iedere repetitie aanwezig en was altijd gedreven bezig met de jeugd en de volwassen leden. Chapeau hoe hij dit vol hield, want het waren soms geen gemakkelijke jaren. Vele van ons heb les gehad van een markante persoon in onze samenleving, want hij was toch ook wel usse Coen, vele kende hem als De Postmaan, de Tamboer Maitre van de Blauwe (Wilhelmina) van Wolder en natuurlijk als Majoor van de Stadschutterij van Maastricht. Coen was echt gedreven in dat gene wat hij deed, niets ging hij uit de weg en als we als schutterij uit trokken en er was geen Tamboer Maitre, dan konden we daar nog op hem rekenen. Stoer ging hij dan voorop en met zijn stok handelingen, spande hij echt wel de kroon. Coen is uiteindelijk tot 2005 (31 jaar lang) instrukteur gebleven bij onze schutterij en voor die verdienste hebben wij hem dan ook toen benoemd tot Lid van Verdienste van onze schutterij. Coen en Lieske, waar trouwe bezoekers van ons jaarlijkse feestavond, maar ook van ons jaarlijks koningsvogelschieten, waar ze ook vaak met hun dochter Viola, haar man Harrie, Veronique en Guy(ke) trommelend op zijn trumke! aanwezig waren. In 2013 deed Coen zelfs fanatiek mee schieten om ook nog een keer Koning van de schutterij van Segietere te kunnen zijn, maar dat mocht niet zo zijn. Kort voor de afgelopen Kerst was ik nog even op bezoek om namens de Schutterij een kerstattentie af te geven, Lieske deed open en Coen riep mij na binnen. Viola was ook thuis op dat moment en toen hebben we nog wat leuke momenten opgehaald en hij verheugde zich erop om samen met Lieske weer (als zijn gezondheid het toeliet) om weer eens naar Segietere te komen. Ook verheugde hij zich op September 2021, want dan waren Coen en Lieske 60 jaar getrouwd, zou hij 60 jaar lid zijn bij zijn Hermenie Wilhelmina van Wolder en zou hij ook 40 jaar lid zijn bij zijn geliefde Stadschutterij van Maastricht. Bij onze schutterij hebben wij hem in 2015 gehuldigd voor zijn 40 jaar lidmaatschap en heeft hij de Gouden OLS medaille mogen ontvangen. Coen, verenigingsman pursang, we verliezen in jouw een groot voorbeeld voor vele.

We willen Lieske, Viola, Harrie, Veronique en Guy en de rest van zijn dierbare familie heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.Coen, ut get uch good, d'r hiemel heit wer un sjoen sterke derbei. Salut,

Namens Beschermheer, Bestuur en Leden Schutterij St.Joseph St.Geertruid, Joszé Volders Secretaris / Luitenant-Admiraal der schutterij.