De Gouden Koets in bruikleen in schutterij museum

Iedereen die het Limburgs Schutterijmuseum ooit al bezocht heeft, werd natuurlijk getrokken door de prachtige opstelling van de Gouden Koets, de prominent in de vitrines tentoongesteld is. Deze opstelling is afkomstig uit de handen van Theo van Lieshout en Frank Poeth. Woensdag 4 november 2020 werd de gouden koets officieel geschonken aan het Limburgs Schutterij Museum.
 
Ontstaan Gouden Koets
 
Op 6 september 1898 schonken de inwoners van Amsterdam de Gouden Koets aan Koningin Wilhelmina.  De Gouden Koets is vooral bekend omdat hij jarenlang is gebruikt op Prinsjesdag. De Nederlandse koning en koningin worden normaal gesproken in de koets naar de Ridderzaal gebracht om daar de Troonrede voor te lezen. Vanwege een grootscheepse restauratie van het gouden rijtuig, wordt sinds 2016 de Glazen Koets gebruikt. De Koets wordt getrokken door acht paarden Aan de bovenkant van de koets zijn de wapens van de toenmalige elf provincies en het wapen van de stad Amsterdam te vinden. De wapens zijn niet allemaal even groot. Het wapen van Noord-Holland is net een slagje groter, net als het stadswapen van Amsterdam. De Gouden Koets moest uitgroeien tot nationaal symbool, maar natuurlijk moest wel duidelijk blijven dat het rijtuig ooit geschonken werd door Amsterdam.
 
De traditionele rit met de Gouden Koets begint op Prinsjesdag altijd vanaf Paleis Noordeinde en de Gouden Koets wordt daarbij natuurlijk begeleidt door de o.al de Cavalerie en langs de kanten staan tegenwoordig vaker delegaties vanuit de provinciën. Zo stonden ook enkele malen een afvaardiging van de schutterijen langs de kat. Voor het laatst was dit in 2014, toen de schutterij Sint Joris Wessem en Sint Sebastianus Puth deelnamen.
 
De overdracht
 
Één van de leden van de Cavalerie was destijds Theo van Lieshout en Theo kende natuurlijk ook een fantastische hobby en Theo maakte de Gouden Koets tijdens de opstelling van Prinsjesdag in miniatuur. De Gouden Koets, de huzaren in de opstelling en de Bereden Escorte wordt afgebeeld. De Gouden Kroon op de koets werd gemaakt door Frank Poeth. Nadat Theo van Lieshout ruimte tekort kwam in zijn woonhuis en ging hij opruimen. Om zomaar afstand te doen van deze unieke miniatuurproductie deed geen recht aan de vele inspanningen, die hij besteedt had aan dit kunstwerk. Dagen, weken, mogelijk maanden heeft hij hieraan gewerkt en hij doet dit zelf af met ‘tja een uurtje of 200’. 
 
In het bijzijn van bestuur en vrijwilligers van het Limburgs Schutterij Museum werd de officiële overdrachtsakte ondertekend en kunnen de bezoekers van het Limburgs Schutterijmuseum genieten van deze prachtige miniatuur opstelling van de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag.