De inschrijvingen voor het Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest lopen nu!

Naar aanleiding van de overwinning van Koninklijke Schutterij St. Johannes – St. Clemens uit Merkelbeek op het Oud Limburgs Schuttersfeest in Maasmechelen op zaterdag 9 juli jl., heeft de stuurgroep van het OLS Merkelbeek 2017 beslist om ook volgend jaar het OLS-evenement te laten starten met een Kinjer OLS – en wel op dinsdag 27 juni, 2017.
 
Het Kinjer-OLS wordt sinds 2005 georganiseerd. Door zijn unieke formule van samenwerking tussen de scholen en de plaatselijke schutterijen kunnen op een zeer actieve wijze de kinderen genieten van ‘de geschiedenis en folklore’ van de schutterijen.
 
Voor dit project is er door de stuurgroep een werkgroep Kinjer-OLS opgericht. Deze werkgroep moet instaan voor de organisatie van dit grootse kinderfeest. Schutterijen zijn ongetwijfeld al van dit project op de hoogte, maar voor hen die nog nooit deelgenomen hebben willen wij het project toch even toelichten.
 
Het doel van deze organisatie is de kinderen op een actieve en educatieve wijze het schutterswezen laten ervaren. De schutterijen herbergen, omwille van hun eeuwenoude bestaan, heel veel geschiedenis. Cultuur, muziek en sport zijn nog items die zowel op school als ook in het schutterswezen aan bod komen.
 
De doelgroep die wij voor ogen hebben zijn: het 5e en 6e leerjaar van het basisonderwijs in België en de leerlingen van groep 7 en 8 in Nederland (10- tot 12-jarigen).
 
Het verloop van deze dag (van 10.00 u tot 17.30 u) kan men zich als volgt voorstellen.
 
  09:00 – 09:30 Aankomst scholen 09:30 – 09:45 Verzamelen op het opstelterrein en briefing juryleden 09:45 – 10:00 Openingsplechtigheid 10:05 – 11:35 Opstellen en vertrek optocht 11:15- 12:30 Middagpauze - lunch voor de kinderen 12:15 -12:30 Inschieten buks voor de schutters 12:30 – 15:15 Beoordelings-en schietwedstrijden 12:30 – 13:30 Schietwedstrijden school 1 t/m 15 12:30 – 13:30 Beoordelingswedstrijden school 15 t/m 30 13:30 – 13:45 Inschieten buks voor de schutters 13:45 -14:45 Schietwedstrijden school 15 t/m 30 13:45 -14:45 Beoordelingswedstrijden school 1 t/m 15 14:45 – 15:15 Kavelen 15:15 – 15:45 Prijsuitreiking 15:45 – 16:15 Afsluiting 16:15 Vertrek bussen  
 
Om aan het Kinjer-OLS te kunnen deelnemen, moet een school gekoppeld worden aan een schutterij. Deze laatste zal dan hulp moeten bieden bij de voorbereidingen en op de dag zelf met enkele personen moeten instaan voor de begeleiding. De taak van de organiserende werkgroep Kinjer-OLS is nu de scholen en schutterijen te benaderen om deel te nemen, en aan elkaar te koppelen. Het zou natuurlijk ideaal zijn als beiden uit dezelfde dorpsgemeenschap kwamen.
 
Tijdens de voorbereidingsfase op school, kan iemand van de plaatselijke schutterij d.m.v. het verkregen lessenpakket van de Sjöttesjoel, een uurtje les geven op school over het schutterswezen. De kinderen kunnen zelf uniformen en schuttersattributen (tamboerstok, vaandel, trommels, koningszilver, ...) knutselen, leren marcheren of trommelen. Er zal ook geoefend moeten worden met de windbuks, aangezien van elke school slechts zes kinderen mogen deelnemen aan de schietwedstrijd. Tijdens de muziekles is er misschien nog even tijd om het Limburgs volkslied aan te leren indien dit nog niet bekend is. Toch wel een must voor een echte Limburger!
 
Wij willen u erop wijzen dat dit alles niet op een professionele, maar juist op een speelse manier opgenomen moet worden. Het project doet ons terug denken aan onze eigen jeugd. We hadden geen pc of PlayStation - naast voetbal, speelden we toen nog ‘schutterijke’. We maakten eigen trommels van waspoederdozen, een gewone stok deed dienst als tamboer-maîtrestok en een buks, die weliswaar niet kon schieten, werd ook nog in elkaar geknutseld. Het hoeft dus zeker niet veel te kosten!
 
Verder willen wij u meedelen dat wij natuurlijk ook de school(en) uit uw dorp / stad zullen aanschrijven en dat het niet de bedoeling van de organisatie is om hier financieel gewin uit te halen. Wij dragen het schutterswezen een warm hart toe en denken dat deze dag een troef kan zijn om de toekomst van het schutterswezen te vrijwaren. Tot slot hopen we, gezien de datum, dat deze dag een onvergetelijk en feestelijk einde kan zijn voor het schooljaar en daarbij een fantastisch begin kan zijn voor het OLS 2017 in Merkelbeek.
 
Wij vragen u om uw deelname aan het Kinjer-OLS 2017 in overweging te nemen en het bijgesloten formulier te bij deelname te mailen naar inschrijvingkinjerols@olsfederatie.com
 
We kijken uit naar jullie positieve antwoord!
 
Indien u meer informatie wilt, kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen
 
kinjerolswerkgroep2017@ols2017.eu
 
 
Met vriendelijke schuttersgroet,
 
Werkgroep Kinjer-OLS 2017
Stichting Schuttersevenementen OLS Merkelbeek 2017

Voor het downloaden van de uitnodigingsbrief, klik hier!
Voor het downloaden van het inschrijfformulier, klik hier!