Definitieve indeling terreinwedstrijden en schietboomindelingen

Hierna treft u de definitieve schietboomindeling aan van het korpsschieten op zondag, 7 juli tijdens het OLS te Sevenum en van het jeugdschieten op zaterdag, 13 juli. 


Verder staat nu ook de planning voor de deelnemende schutterijen aan de diverse wedstrijden op het terrein vast.  Hierbij merken wij op dat het tijdrooster niet ter discussie staat en hierover kan dan ook niet onderhandeld worden.  Voor de terreinwedstrijden waarbij geen tijden zijn aangegeven, wordt onderstaand tijdschema gehanteerd:

- 14u45 tot 15u45: Beoordeling van optochtnummers 1 t.e.m. 40
- 15u45 tot 16u30: Beoordeling van optochtnummers 41 t.e.m. 80
- 16u30 tot 17u15: Beoordeling van optochtnummers 81 t.e.m. 120
- 17u15 tot 17u45: Beoordeling van optochtnummers 121 t.e.m. 144

Uitsluitend indien men i.v.m. het schietschema in tijdnood mocht komen, kan, na overleg met de jury, van bovenstaand schema worden afgeweken.

Schutterijen die niet deelnemen aan terreinwedstrijden, worden niet in deze lijsten vermeld:

Ter vervollediging stellen wij ook alvast een plattegrond van de terreinindeling ter beschikking.

​Wij wensen iedereen veel succes met de voorbereidingen!