Enquête Limburgs Schutterstijdschrift 2017-2018

In het decembernummer trof u een enquête aan bij het Limburgs Schutterstijdschrift. Slechts 70 personen namen de moeite om de antwoorden in te zenden, hetgeen ditmaal ook digitaal mogelijk was. Voor wat het waard is: bijna een kwart leest het blad in één ruk uit, 64% doet het met tussenpozen. Bij ruim 50% van de abonnees wordt het blad door meerdere personen gelezen. De reacties zijn positief: 34% vindt het ‘zeer goed’, de andere 66% ‘goed’. Allen vinden het blad ‘zeer’ tot ‘redelijk informatief’. 67% vindt het LS ‘gevarieerd’ en een ‘goede mix’. 86% vindt dat het LS goed laat zien wat in de schutterswereld leeft. Bijna 80% meent dat voldoende aandacht aan de jeugd wordt besteed. 89% waardeert dat er af en toe harde noten gekraakt worden. Bijna 70% waardeert de foto’s van cursisten, winnaars, onderscheidingen etc. De rapportcijfers liggen hoog, tussen de zeven en de tien en er zijn aanmoedigingen om vooral door te gaan. Een kleine stijging van de prijs is daarbij geen belemmering. Suggesties zijn er ook: vooral om aandacht te besteden aan de wetgeving en aan kameraadschap, kleine schutterijen, behoud van leden en tradities en aan uitwisseling. Laten we er de schouders onder zetten. Met uw hulp moet het lukken.

U kunt de resultaten van de enquête in dit document bekijken (klik op het onderlijnde gedeelte).
Luc Wolters


Meer informatie over het Limburgs Schutterstijdschrift kunt u vinden onder menu-item 'Organisaties' waarna u scrolt naar 'Gerelateerde Stichtingen'.