Geen Oud Limburgs Schuttersfeest 2021 door Corona

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,

Met volledig begrip hebben wij kennis genomen van het besluit van de stichting Oud Limburgs Schuttersfeest Meijel om het Oud Limburgs Schuttersfeest te verplaatsen naar zondag 3 juli 2022. De onzekerheid vanwege corona maakt voorbereidingen met de daarbij horende kosten voor zo’n groot feest niet op een verantwoorde manier mogelijk.

Het is heel jammer dat dit mooie feest wat ons in beide Limburgen verbindt pas weer in 2022 plaats vindt.

Tegelijkertijd vragen wij onze lid-verenigingen nu nog geen besluiten te nemen voor hun eigen (bonds)schuttersfeesten. Deze kleinere feesten kunnen belangrijk zijn om het perspectief voor onze schutters en gildenbroeders te houden. De aankomende vaccinaties kunnen misschien kleinere evenementen verantwoord mogelijk maken. Mogelijk kunnen de ervaringen daarmee,  in overleg met de autoriteiten, leiden tot een geleidelijke normalisering van het schuttersleven ; Op weg naar een mooi feest in Meijel in 2022!

Tot slot wensen wij eenieder fijne en veilige kerstdagen en vooral een zo gezond mogelijk 2021!

Ger Koopmans - Federatiepresident
Hubert Brouns Vice-federatiepresident van de Oud Limburgse Schuttersfederatie

Oud Limburgs Schuttersfeest verplaatst naar 2022

De organisatie van OLS Meijel heeft met pijn in het hart besloten om het OLS 2021 te verplaatsen naar 2022. Het besluit is genomen in nauw overleg met de gemeente Peel en Maas, de OLS-Federatie en de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Het vergt veel tijd en inspanningen van de vele betrokkenen om de voorbereidingen en de opbouw van een OLS te doen. Dat is door COVID 19, de maatregelen en gevolgen niet toegestaan. Bijeenkomsten kunnen niet plaatsvinden, uiteenlopende voorbereidingen stagneren en de aanvraag voor de evenementenvergunning wordt niet in behandeling genomen. Tienduizenden schutters en bezoekers komen naar een OLS en dat is niet haalbaar. Momenteel geldt een lock down tot 19 januari 2021. Daarna blijven de corona basisregels, zoals de 1,5 meter, voorlopig gelden.

Daarom kunnen wij niet anders dan het OLS naar zondag 3 juli 2022 verplaatsen. Zo zorgen we nu voor duidelijkheid in deze onzekere tijden voor onze deelnemers, vrijwilligers en OLS-partners. Wij nemen als organisatie onze verantwoordelijkheid, ook omdat de gezondheid voor alles gaat.

Het besluit om het OLS te verplaatsen naar 2022 hebben we met teleurstelling en pijn in het hart genomen. Het is een zwaar besluit. Wij willen hoe dan ook in Meijel een mooi, traditioneel OLS organiseren. Een OLS om allemaal samen trots op te zijn. Het is een feest van tradities dat tienduizenden mensen bij elkaar brengt. Een feest dat zorgt voor verbinding en verbroedering. Dat hebben we meer dan ooit nodig. Daar gaan wij voor.

Voor nu wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021!

 

Groet,
Bestuur OLS Meijel