Gijs Gerris is van ons heengegaan

Diep bedroefd mochten wij vandaag vernemen dat Gijs Gerris, drager van de waarderingsonderscheiding van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, erelid van het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden van ons is heengegaan. Gijs was meer dan 51 jaar de standaardruiter, die het Oud Limburgs Schuttersfeest opende als standaardruiter.

Wij wensen zijn echtgenote Door, zijn dochter Peet, kleinkinderen, familie en het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.