Gildenpriester Deken Smeets opgenomen binnen de Orde van Sint Jan

Het Kapittel van de Orde van Sint Jan, verbonden aan de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray na de afscheidsdienst op zondag 11 november 2018 van Deken Smeets in zijn parochie Deken Smeets benoemd tot lid in de Orde van Sint Jan en daarmede is het na Loek Nelissen Senior (+), mevrouw Paula Defesche-Derks en Wim Bloemen (+) de vierde persoon, die deze Orde mag dragen.
 
In 2004 kwam Deken Smeets naar Venray toe en vanaf het eerste moment was er een klik tussen de schutterij en de Deken. Deken Smeets was geen onbekende binnen het schutters- en gildewezen, omdat zijn peetoom keizer was van een andere schutterij.
 
Een jarenlange samenwerking begon en vele activiteiten werden samen op touw gezet, zoals:
 
  • Het inzegenen van de kermisattracties
  • Het opnieuw laten trekken van de Sacramentsprocessie.
  • Het opnieuw laten trekken van de Lichtprocessie naar de Lourdesgrot.
  • De jaarlijkse jubilarishuldiging aan het eigen Sint Jansaltaar in de Kerk.
  • Het inzegen van de Kerststal
  • Het inzegen van de ijsbaan.
 
Dit zijn zo maar enkele gezamenlijke activiteiten van de schutterij en de Kerk, maar Deken Smeets was als Gildepriester ook de persoon, waar de leden naar toe konden gaan bij problemen, om te praten over de gezondheid en om kracht en genezing te vragen via hem.
 
Het vertrek van Deken Smeets, kwam voor de leden van de schutterij niet als een verrassing. Meteen, nadat bekend werd dat Mgr. Wiertz stopte was de vrees dat de Deken ons wel eens kon verlaten en Bisschop worden, hetgeen dus ook geschiedde.
 
Voor alle verdiensten van de Deken / Gildepriester heeft het Kapittel van de Orde van Sint Jan deze aanvraag goedgekeurd en spelde de koning, Jarno Lamers hem deze onderscheiding op tijdens de afscheidsreceptie in Anno’54. De gehele schutterij zal op zaterdag 8 december 2018 afscheid nemen van hun Gildepriester, die als Bisschop echter aan Venray verbonden blijft door de opname en de eerdere toekenning van het ereburgerschap door de Gemeenteraad van Venray.
 
Overigens zal de Bisschop op zondag 20 januari 2019 weer terug zijn in de Sint Petrus Banden Kerk voor de investituur van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.