Helen Steeghs nieuwe koning schutterij Sint Hubertus

Zondag 24 september werd het Koningschieten voor het jaar 2018 gehouden bij schutterij Sint Hubertus Beringe. Na de openingschoten en nadat de Koning van 2017 Mart van Roij was ontdaan van zijn Koningszilver werd begonnen met het Koningschieten.

Bij fanfare Sint Jozef werd Jan Jacobs Koning en bij de drumband Rob Pubben.

Martien Verhaegh werd Dorpskoning en bij de “Jeugd van Vreuger” werd Jan Jacobs de winnaar.

Het schieten voor Koning van de schutterij werd na 106 schoten beslist door Helen Steeghs. Zij schoot de vogel uit de plaat en werd de nieuwe Koning bij de schutterij.

We wensen haar veel succes in het schuttersseizoen 2018.