Het introducé register en de AVG-wet

In verband met de GDPR bereiken ons enkele vragen met betrekking tot het introducé register. Dit register bevat volgens de AVG-wet teveel gegevens. Echter, het noteren van het documentnummer van het legitimatiebewijs en het soort legitimatiebewijs blijft verplicht omdat deze registratieverplichting en het doel uit de Wapenwet boven de AVG-wet staan.

Alle 'ins and outs' van de Circulaire Wapens en Munitie 2016 kan u hier terugvinden :

http://wetten.overheid.nl/BWBR0038281/2016-07-15#Circulaire.divisieB_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.2_Circulaire.divisie2.2.5

http://wetten.overheid.nl/BWBR0038281/2016-07-15#BijlageC9

 
Op grond van de AVG-wet is iedere schutterij, naast het toestemmingsformulier per lid voor het gebruik van zijn/haar gegevens, wel verplicht de registratie van de introducees en het doel te omschrijven daarvan in een verwerkingsregister vast te leggen.

Binnen het federatiebestuur en, met name de automatiseringscommissie is men al maanden actief met de General Data Protection Regulation (GDPR). In België wordt de GDPR ook wel de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd. In Nederland spreekt men hoofdzakelijk over de AVG-wet.  Het interpreteren van de GDPR werd bemoeilijkt door het feit dat het leden van de schutterijen betreft, en dit zijn geen leden van de OLS. De schutterijen zelf zijn leden van de OLS. Het juridisch advies hiervoor heeft langer op zich laten wachten, maar is nu duidelijk. De Oud-Limburgse Schuttersfederatie biedt binnenkort aan elke schutterij een verwerkersovereenkomst aan, deze overeenkomst dient door de verantwoordelijke persoon van de schutterij getekend te worden en naar de OLS te worden geretourneerd. De OLS kiest daarbij voor één universele overeenkomst, waardoor de controle ook optimaal is. Deze overeenkomst kunt u spoedig tegemoet zien.  Verder is de automatiseringscommissie bezig met het vullen van het verwerkingsregister van de OLS. Als het verwerkingsregister gevuld is, zal dit als voorbeeld met de schutterijen worden gedeeld.