Indeling schietbomen en wedstrijden op het terrein

Hierna treft u de schietboomindeling aan van het korpsschieten op zondag, 7 juli tijdens het OLS te Sevenum.  Verder heeft de wedstrijdcommissie van de OLS Federatie ook de deelnemende schutterijen aan de diverse wedstrijden op het terrein in kaart gebracht.  Hierbij merken wij op dat het tijdrooster niet ter discussie staat en hierover kan dan ook niet onderhandeld worden.  Voor de terreinwedstrijden waarbij geen tijden zijn aangegeven, wordt onderstaand tijdschema gehanteerd:

- 14u45 tot 15u45: Beoordeling van optochtnummers 1 t.e.m. 40
- 15u45 tot 16u30: Beoordeling van optochtnummers 41 t.e.m. 80
- 16u30 tot 17u15: Beoordeling van optochtnummers 81 t.e.m. 120
- 17u15 tot 17u45: Beoordeling van optochtnummers 121 t.e.m. 144

Uitsluitend indien men i.v.m. het schietschema in tijdnood mocht komen, kan, na overleg met de jury, van bovenstaand schema worden afgeweken.

Schutterijen die niet deelnemen aan terreinwedstrijden, worden niet in deze lijst vermeld. Indien blijkt dat de wedstrijddeelnames van uw vereniging onvolledig of niet correct zijn, kan uw secretaris tot 1 juni contact opnemen met Thijs Aengevaeren via secr.olsfeest@olsfederatie.com.

Elke deelnemende koningin ontvangt een oorkonde: hiertoe dient u wel de naam van de koningin van uw schutterij door te geven. Indien de dame geen lid is van de vereniging, kan u haar tijdelijk als actief lid inschrijven via de online ledenadministratie.

Namen van koninginnen kunnen - net als de namen van uw 12-tal en uw jeugddrietal - nog tot 1 juni worden aangeduid in het betreffende inschrijvingsformulier dat te bereiken is via de online ledenadministratie. Bij problemen van technische aard kan u uw vraag of probleem mailen naar sonja.creemers@olsfederatie.com.

​Wij wensen iedereen veel succes met de voorbereidingen!


2019_Schietboomindeling.pdf (versie 14-05-2019)
2019_Terrein_per_Schutterij.pdf (versie 24-05-2019)