Nieuws

28 september 2015
De Belgische schutterij Sint Elisabeth uit Stokkem heeft wederom het Limburgs Damesschuttersfeest gewonnen. In de eindstrijd versloeg het damesdrietal de schutterij Sint Antonius uit Nederweert en derde werd het drietal van de (OLS-winnaars) schutterij Sint Monulphus en Gondulphus Maasmechelen. Zondag 20 september 2015 was het Limburgs Damesschuttersfeest begonnen in Doenrade, waar de plaatselijke schutterij Sint Michael de organisatie vorig jaar voor zich had op weten te eisen. Een mooi deelnemersveld van 35 schutterijen trok vorige week, onder goede weersomstandigheden door Doenrade. Zaterdag 26 september 2015 was het de dag van de kaveling en begonnen de schutterijen met elkaar de strijd aan te gaan wie in 2016 het Limburgs Damesschuttersfeest mag organiseren.  De top tien van het Limburgs Damesschuttersfeest: 10. Sint Martinus Vaesrade 9. Sint Servatius Raam (B...
28 september 2015
Dinsdag 15 september 2015 was de dag van Prinsjesdag en zoals gebruikelijk is wordt er op Prinsjesdag een burgerdeputatie van een bepaalde provincie uitgenodigd. 2016 Was het jaar waarop de provincie Limburg aan de beurt was, dus trokken 200 Limburgers naar Den Haag, waarbij de delegatie bestond uit de mijnwerkers, stewards van de vier Limburgse voetbalclubs en afvaardigingen van harmonieën, fanfares, muziekgezelschappen. Namens de Oud Limburgse Schuttersfederatie ging een afvaardiging van de schutterij Sint Sebastianus Puth en de Broederschap Sint Urbanus Belfeld, begeleidt door de federatiesecretaris Bernie van Lierop naar Den Haag. Via de provincie Zuid-Holland mochten wij enkele foto's ontvangen.
28 september 2015
Zaterdag 19 september 2015 werd het bielemannen- en sappeurstreffen georganiseerd door de schutterij Eendracht Papenhoven-Grevenbicht en daarmee keerden deze bielemannen en sappeurs terug op de plek, waar in 2014 het Oud Limburgs Schuttersfeest werd georganiseerd. Tijdens deze verbroederlijke dag werd er gestreden om de beste bieleman- of sappeur van Limburg. Lieske Leunissen ging deze dag mee en maakte daar een reportage, deze is terug te vinden op www.lieskeleunissen.nl en zij stelde enkele foto's beschikbaar voor op deze website, waarvoor dank!
28 september 2015
Zaterdag 29 augustus 2015 werd de tweede dag van het Europees Koningschieten georganiseerd in het Duitse Peine. Traditioneel staat deze tweede dag in het teken van het schieten om de titel van Europese schutterskoning en de nieuwe schuttersprins en zo geschiedde dit ook op deze dag. Het werd een warme dag, waarop de schuttersverbroedering in Europa hoogtij vierde. De hoffotograaf, Fred Vliegen, was ook op deze dag aanwezig en maakte een reportage, die u kunt terugvinden op www.skippy-ontour.nl van deze tweede dag.
26 september 2015
In oktober verzorgt het Huis voor de Kunsten Limburg de volgende twee workshops ter versterking van de bestuurskracht van verenigingen die actief zijn op het gebied van de Limburgse Volkscultuur:    Fiscale & juridische zaken  Facebook voor gevorderden – Hoe bereik ik mijn doelgroep De workshops worden georganiseerd voor leden van verenigingen van: Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) en Verenigde Nederlandse Korenorganisaties - afdeling Limburg (VNK-L). Met de hiervoor genoemde bonden en de Provincie Limburg is het volgende afgesproken: indien een workshop twee weken voor de workshopdatum niet vol is, dan kunnen ook leden van andere bij het Huis aangesloten organisaties zich aanmelden. Deelname is gratis. Meer informatie over de inhoud van de workshops, data en...
23 september 2015
De gemeente Maasmechelen en de Oude Schutterij Sint Monulphus & Gondulphus nodigen U uit op een receptie ter gelegenheid van de huldiging van de winnaars van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2015. Tevens worden de OLS-cd en het OLS-logo 2016 aan u gepresenteerd. Deze receptie zal plaatsvinden op vrijdag 16 oktober 2015 van 19.00 uur tot 22.00 uur in zaal Jagersborg, Heirstraat 247a te Maasmechelen. U bent van harte welkom!
20 september 2015
Binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie is er behoefte om een bijeenkomst te organiseren met als doelgroep de instructeurs en korpsleiding van de muziekkorpsen met als onderwerpen: Hoe stel je een opleidingsplan op? Door Bjorn Bus “Artistieke kwaliteitsverbetering via opleiding en inspirerende helden” De heer Bus zal in deze lezing zijn visie geven op het huidige artistieke niveau van de muzikale onderdelen van het schutterswezen. Dit vanuit zijn geschiedenis als actief lid van een schutterij  en zijn huidig werk als professioneel dirigent. Hij zal handvaten aanreiken hoe men een gestructureerde opleiding van muzikanten (opleidingsplan, etc.) kan realiseren waarmee hij de aanwezigen iets zou kunnen meegeven voor de toekomst. Verder zal hij ingaan op het aspect “Helden”. Wat zijn de grote voorbeelden voor muzikanten binnen een schutterij? Hebben we idealen en hoe...
20 september 2015
Vind je ook het vendelen cool te noemen, dan nodigen wij jou zeker uit om eens een kijkje te komen nemen op de 'Open Vendeliersdag' op zondag 11 oktober 2015 en ervaar het vendelzwaaien zelf! In Limburg is het vendelzwaaien de laatste jaren sterk in opmars en gaan vele jeugdige personen beginnen om het vendelen te leren en als je dit eenmaal doet, is het bijzonder gaaf te noemen. Schutterijen, die ook nog geen vendelgroep hebben, worden van harte welkom om ook eens aan te komen, dit geldt zowel voor jong en oud, schutters en niet-schutters, kortom iedereen is van harte welkom. Op zondag 11 oktober 2015 zal het vendelzwaaien centraal staan met optredens van diverse vendelgroepen en bovenal door eigen deelname zullen er programma's worden aangeboden, voor zowel beginners als ervaren vendeliers. Oefenvendels zijn aanwezig voor de niet-vendeliers. Deze bijeenkomst zal worden...
20 september 2015
In juli 2015 won schutterij Sint Monhulphus en Sint Gondhulphus Maasmechelen het Oud Limburgs Schuttersfeest te Maasniel. Zoals binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie besloten is, zal voorafgaande aan het Oud Limburgs Schuttersfeest een Kinjer-OLS plaats vinden. In 2016 zal dit op donderdag 23 juni gaan gebeuren. Voor de meeste schutterijen zal het begrip Kinjer-OLS vertrouwd in de oren klinken, aangezien dit feest reeds 11 maal  heeft plaatsgevonden. Voor de schutterijen die nog nooit deelgenomen hebben willen wij het project toch even toelichten. Tevens wil de Oud Limburgse Schuttersfederatie middels deze brief een vriendelijk verzoek op u doen om als schutterij het initiatief te nemen contact te zoeken met de plaatselijke basisscholen om te polsen of ze interesse hebben in deelname aan het Kinjer-OLS in 2016. Wij sturen u deze brief omdat de meeste scholen bezig zijn...
18 september 2015
Menige schuttersminded persoon zat alweer te wachten op het moment dat het Limburgs Schutterstijdschrift in de brievenbus zou vallen, want in de 27e jaargang verschijnt weer de 108e editie en wederom een Limburgs Schutterstijdschrift ván en vóór de Limburgse schuttersvrienden- en vriendinnen. In dit nummer kunt u o.a. lezen:   Tijden veranderen, evenals het 'schuttersweer' Een 'uniform antwoord' op barre omstandigheden Hoe lang nog? OLS-Waarderingsonderscheiding voor Sint Catharina Stramproy Van de bestuurstafel Immaterieel Erfgoed en educatie O.L.S.-Digit vier jaar Technieken voor het schieten Minister past wetgeving aan Molenbeersels amandement Sint Huibrechtslille: De nummer 2 van het OLS Nieuwe OLS-website/portaal - Stephanie Haenen De automatiseringscommissie on Tour Limburgs Damesschuttersfeest 2015 te Doenrade Het feest dat Montfort...