Inrichting winnaarshoekje in het Limburgs Schutterij Museum

Zaterdag 1 december 2018 werd het winnaarshoekje van het Oud Limburgs Schuttersfeest ingericht in het Limburgs schutterijmuseum te Steyl. Op deze dag was een afvaardiging van het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en delegaties van de schutterij Sint Servatius Raam, Sint Johannes & Sint Clemens uit Merkelbeek en natuurlijk het winnende schuttersgilde Sint Sebastianus uit Sevenum bijeengekomen om het winnaarshoekje te openen. Ook was een delegatie van de organisatoren van het Europees Schutterstreffen aanwezig.
 
De middag begon met het openingswoord door de voorzitter van het Limburgs Schutterijmuseum, de heer Henk Vossen, die alom de vrijwilligers prees, waarbij hij bijzondere aandacht besteedde aan Ria Jorissen, die samen met haar man, Sjeer, vrijwilligers zijn in het museum vanaf de heropening. Ria Jorissen werd op woensdag 13 juni uitgeroepen tot vrijwilligster van het jaar in de Regio Limburg.Ria werkt als vrijwilligster bij de KBO, als vrijwilligster bij het Schutterij museum en als vrijwilligster van de het Ouderenkoor, waarmee zij ook regelmatig een optreden verzorgt voor onze bewoners. Verder is zij actief als vrijwilligster van de Bunderhof waar zij ondersteunt bij de Hoogmis en Gebedsdienst en in Oud Geleen waar zij samen met DBC activiteiten organiseert voor bewoners en de Leden van de KBO  Hier organiseert zij ook iedere maandagmiddag mede de Kook/Bakmiddag en het Bloemschikken.

Wiel Derikx van de organisatie van het Europees Schutterstreffen blikte in het koert terug op het Europees Schutterstreffen, drie dagen vol verbroedering binnen het schutters- en gildewezen in Europa. Hij dankt het Limburgs Schutterij Museum voor de expositie, die 1,5 jaar te zien was in het schutterijmuseum en wat zeker ook een meerwaarde was voor de organisatie van het EST. Namens de organisatie boden Wiel Derikx en Steven Vissers enkele naslagwerken en informatiemateriaal aan de conservator Luc Wolters.

Nu er een nieuwe winnaar is van het Oud-Limburgs Schuttersfeest is het tijd voor de schutterij van Sint Servatius Raam, die in 2017 won het winnaarshoekje leeg te ruimen en plaats te maken voor het Sint Sebastianusgilde uit Sevenum. René Vounckx, voorzitter van de schutterij Sint Servatius Raam blikte nog een keer terug op het schitterende Oud Limburgs Schuttersfeest en bracht enkele unieke attributen en naslagwerken mee voor het schutterijmuseum. De grootste verrassing was echter een cheque van maar liefst € 2.500,00, die René overhandigde aan de voorzitter van het Limburgs Schutterij Museum, Henk Vossen, die hiermee zeer in zijn nopjes was.

De voorzitter van de schutterij Sint Johannes en Sint Clemens uit Merkelbeek, Jos Timmermans, was ook aanwezig en hij ging in op de viaductversiering tussen Merkelbeek en Amstenrade, waarin een kunstwerk verscheen om de broederschap aan te tonen in het schutters- en gildewezen en hij kondigde aan dat er vanuit Merkelbeek nog een financiële bijdrage volgt ten gunste van ons museum.

Ook werden er enkele nieuwe museumaanwinsten gepresenteerd, zoals een schutterskoningschilderij van Wim Pelzer en (helaas) uniformen, koningszilver en instrumentarium van de schutterij Sint Martinus Vlodrop.

Het hoogtepunt lag natuurlijk in de presentatie van het nieuwe winnaarshoekje door het Sint Sebastianusgilde uit Sevenum. De voorzitter Eric Sturme vertelde over zijn ervaringen tot nu toe en ‘Hier heb ik als jongetje alleen maar van mogen dromen’, waren zijn slotwoorden. Hierna werd het winnaarshoekje gepresenteerd en kunnen alle museumbezoekers genieten van het Oud Limburgs Schuttersfeest in Sevenum.