Inschrijvingstermijn geopend voor 3 cursussen

Op dit moment kan men zich aanmelden voor de onderstaande cursussen:
  • Cursus Jury schutterswedstrijden 2021 - Startdatum is voorlopig vastgesteld op 12 januari 2021
  • Praktijkcursus buksmeester 2021 – datum nog niet bekend
  • Basiscursus buksmeester  2021 – najaar 2021
Vanwege de wijzigende coronamaatregelen kunnen de data van cursussen worden bijgesteld.
Voor de Praktijkcursus buksmeester 2021 kan men zich enkel inschrijven als de Basiscursus buksmeester reeds met goed gevolg is afgelegd.

Hoe inschrijven? Leden van schutterijen moeten zich inschrijven via de secretaris van hun schutterij.  Deze kan de aanmelding en betaling uitvoeren via de ledenadministratie.  Een handleiding over het inschrijven voor een cursus is terug te vinden op de download-pagina. Niet-leden die willen inschrijven voor de cursus Jury schutterswedstrijden 2021 kunnen gebruik maken van deze link.