Nieuws

18 mei 2021
Ons bereikte op woensdag,14 april 2021 het trieste bericht dat ons ere bestuurslid Mathieu Timmermans (Thieu) is overleden. Thieu is op 10 maart 1957, op veertienjarige leeftijd, lid geworden van het Schuttersgilde St. Lucie-Nederweert waarvan hij vierentwintig jaar, van 1973 tot 1997, deel uitgemaakt heeft van het bestuur waarvan achttien jaar als voorzitter. Vanaf 1992 is Thieu toegetreden als bestuurslid, waarvan enkele jaren als vicevoorzitter, van het district bestuur, afdeling Weert, van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en heeft hij vele onderscheidingen in die hoedanigheid voor de LBT mogen uitreiken.In het jaar 2000 is Thieu toegetreden als bestuurslid van de Kantonnale Schuttersbond ‘Eendracht Maakt Macht’’(EMM) en daarbinnen nam hij zitting in de muziekcommissie en later in de materialencommissie. Vele taken binnen de Bond EMM nam Thieu op zich waarvan ook vele...
03 mei 2021
De data van de basiscursus voor de buksmeesters van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie staan weer gepland. Deze cursus start op zaterdag 30 oktober 2021. zaterdag 30 oktober 2021 van 09.00 tot 16.00 uur Baexheimerhof te Baexem zaterdag 13 november 2021 van 09:00 tot 16:00 uur Opleidingscentrum ”Alles Paletti” Maasbree zaterdag 20 november 2021 van 08:30 tot 16.00 uur Schutterslokaal St. Sebastianus Herkenbosch dinsdag 30 november 2021 van 19:30 tot 22:30 uur Baexheimerhof te Baexem zaterdag 11 december 2021 van 09.00 tot 12.00 uur Baexheimerhof te Baexem – Evaluatie en certificaat uitreiking Meer informatie kunt u terugvinden op https://sites.google.com/site/olsbuksmeester/cursus/cbm-1 Inschrijven kan alleen via de secretaris van uw schutterij: Deze kan de aanmelding en betaling uitvoeren via de ledenadministratie.
28 april 2021
De huidige omstandigheden laten geen evenementen toe, helaas zullen wij ons ook dit jaar niet (vaak) fysiek gaan ontmoeten en dat doet pijn. Pijn in de harten van veel schuttersvrienden en -vriendinnen. Om deze pijn en het gemis enigszins te verzachten zoekt elke vereniging afzonderlijk naar mogelijkheden en wordt door iedereen geprobeerd alle leden en sympathisanten betrokken te houden bij hun schutterij en natuurlijk hoopt iedereen dat de samenleving zo snel mogelijk weer "open" zal gaan en dat we elkaar weer , in groter gezelschap, fysiek mogen ontmoeten.   Kijken naar wat wel mogelijk is. Dat hebben we gedaan!   Op zondag 13 juni, de dag waarop eigenlijk bondsschuttersfeest Limbricht stond gepland, organiseren wij een (online) solistenconcours. Inschrijven kan in de gebruikelijke divisies en uiteraard zijn er voor de winnaars mooie medailles te winnen. Alle optredens...
28 april 2021
De OLS-federatie organiseert sinds 2005 een cursus voor Buksmeesters. Een module van deze cursus gaat over het uitvoeren van een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie). De RI&E die hiervoor is opgesteld is gebaseerd op de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. Graag willen wij ook een RI&E maken die gebaseerd is op de Belgische wetgeving. Om een RI&E te maken voor de Belgische schutterijen, zoeken wij een vrijwilliger die zowel bekend is met het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) als ervaring heeft met het opstellen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie.  Indien deze persoon een afgeronde opleiding preventieadviseur heeft, dan is dat meegenomen. Heb je interesse om ons te helpen of wil je meer informatie, dan kan je contact opnemen met Thijs Aengevaeren, 0031 6 20 99 45 21 of secr.olsfeest@olsfederatie.com.   Meer informatie...
26 april 2021
Gedurende 20 jaar (1990-2010) hiervan was hij als vrijwilliger actief voor het Gilde van Wieērter Stadsschötte Ste. Catharina 1480. Gedurende 27 jaar (1990-2017) was hij actief voor Festeynder als lid van de werkcommissie die de daadwerkelijke uitvoering voor haar rekening nam. Gedurende 10 jaar (1998-2008) was hij ook lid van de Culturele Commissie van de Dorpsraad Eind die belast was met de organisatie van de Festeynder.Al 29 jaar (1992-heden) is de heer Beelen betrokken bij Karnavalsvereiniging De Piepkukes Nederweert-Eind. In 1992 was hij samen met zijn tweelingbroer Bart de Prins van Nederweert-Eind en vanaf dat moment is hij voor deze vereniging actief. Tien jaar (1993-2013) was hij bestuurslid en sinds vijf jaar (2016-heden) is hij dit weer en is hij ook de Vorst van de vereniging. Van 1993 tot 2016 is hij actief geweest voor de Stichting Lambieck Knoup Wieërt. Deze...
26 april 2021
Het komt in Nederland niet vaak voor dat iemand twee keer onderscheiden wordt. Ondernemer en rallycoureur Henk Vossen viel deze bijzondere eer wel ten beurt. Nadat de oprichter van de Helichem Groep in 2010 reeds voor zijn vele lokale verdiensten binnen de Tegelse gemeenschap benoemd werd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, ontving     hij Koningsdag 2021 de versierselen die horen bij de benoeming tot Ridder. Deze benoeming kreeg de Tegelenaar vanwege zijn verdiensten op provinciaal, landelijk en internationaal niveau. Zo is hij sinds 1998 actief voor de International Soap and Detergent Association (A.I.S.E.) als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur en lid van verschillende werkgroepen binnen deze Europese brancheorganisatie. Daarnaast is hij mede-oprichter van de stuurgroep die de belangen van het MKB richting de Europese politiek behartigt. Vanaf 1996 is Henk...
26 april 2021
Maar liefst drie Koninklijke onderscheiden binnen Venrayse schutterij Vader en Zoon Koninklijk onderscheiden   Maandag 26 april 2020 de dag van de Lintjesregen is bij de Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray een historische dag geworden. Maar liefst drie leden werden verrast door Burgemeester Luc Winants met de mededeling dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om hun te onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Opvallend is het onderscheiden van vader, Sjaak van Rhee en zoon, Hans van Rhee en daarnaast werd Giel Krijnen ook opgenomen als lid in de Orde van Oranje Nassau.   Op maandagochtend 26 april 2021 werden deze personen middels een complot gelokt naar de schuttersweide voor een bezoek van een hoge persoon en dus diende het dagelijks bestuur van de schutterij in schuttersuniform te verschijnen. Om 8.45 uur kwam de burgervader al aangereden en werd...
08 april 2021
Donderdag 8 april 2021 namen wij definitief afscheid van een markante persoonlijkheid binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie en iedereen kende hem. Gijs Gerris, ruim 50- jaar de vaste standaardruiter, die de optocht van het Oud Limburgs Schuttersfeest opende met zijn paard. Maar Gijs Gerris was een op en top verenigingsman. 66 Jaar lang was hij lid van het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden, de vaste standaardruiter van het Oud Limburgs Schuttersfeest, 7 keer moest hij verstek laten gaan, omdat hij toen schutterskoning was. Naast het Gilde was de Vastenaovend (Dörper Kuus), Sinter Merten en Sinterklaas zaken, die gewoon bij het leven hoorde.   Gijs Gerris werd onder begeleiding van het Gilde naar zijn geliefde schuttersweide gebracht, waarbij hij voor het laatst in het midden was van de Heldense gemeenschap. Hert dorp was stil en verlaten, want samen met zijn...
06 april 2021
Het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus samen met de Lambertus Parochie Helden de actie Aandacht voor elkaar opgezet, waar men iemand een lichtpuntje, een hart onder de riem kan steken in deze moeilijke tijd van Corona in de vorm van een kaarsje. Vele medemensen hebben een moeilijk tijd, zijn alleen, hebben een dierbare verloren of durven gewoon niet meer uit huis, bang voor de gevolgen van Corona. Afgelopen zaterdag (zaterdag 3 april 2021, , net voor Pasen, heeft het Koninklijke Schuttersgilde, de kaarsjes rondgebracht van de actie Aandacht voor elkaar.Er moesten meer dan 90 kaarsjes worden bezorgt. Tijdens het bezorgen waren er alleen maar positieve reacties van de mensen die een kaarsje mochten ontvangen.Reacties bestonden uit, een gewoon bedankje, tot medemensen die spontaan kippenvel en zelfs sommige die een traan moesten laten bij de gedachte dat er in deze tijd mensen...
06 april 2021
De vlaggen en vaandels van het Limburgse verenigingsleven zijn kleurrijke documentatie en een rijk regionaal erfgoed. DRAPO documenteert dit erfgoed en stelt verenigingen in staat om hun vlag(gen)/vaandel(s) in het zonnetje te zetten. Limburgse vaandelcultuur in beeld De veelkleurige rijkdom van de Limburgse cultuur is spreekwoordeljk. Dat berust voor een belangrijk deel op de kleurrijke manier waarop onze culturele verenigingen zich publiekelijk manifesteren. Daarbij gaat het verenigingsvaandel voorop. Elke vereniging, of het nu schutterij of fanfare is, koestert haar vlag of vaandel. Het is haar visitekaartje in de publieke ruimte, vaak kostbaar en weelderig vormgegeven. Het is ook de belichaming van de gezamenlijke identiteit van de vereniging en van haar continuïteit over de generaties heen. De Limburgse verenigingsvlaggen en –vaandels zijn een uithangbord van het culturele...