Kinjer-OLS 2019 dinsdag 25 juni 2019

Beste schuttersvriend(in),
 
In november jl. zijn alle schutterijen en basisscholen aangeschreven om zich aan te melden voor het unieke Kinjer-OLS op dinsdag 25 juni dit jaar.
 
De werkgroep Kinjer-OLS wil middels deze brief nogmaals een vriendelijk verzoek op u doen om als schutterij het initiatief te nemen contact te zoeken met de plaatselijke basisschool en te polsen of er interesse is om aan het Kinjer-OLS in 2019 deel te nemen. Als werkgroep hebben wij de scholen in november ook een brief gestuurd om hen te informeren over het komende Kinjer-OLS in Sevenum. Uw contact als schutterij met de basisschool kan daarom heel waardevol zijn in de besluitvorming om mee te doen. Mogelijk kan deelname van de school in de toekomst ook betekenis hebben voor uw vereniging. De basisschool kan zich tot uiterlijk 1 februari inschrijven voor deze unieke schutters-dag.
 
Voor de schutterijen die nog nooit deelgenomen hebben, willen wij het Kinjer-OLS nog even kort toelichten;
 
Het begin:
Het Kinjer-OLS werd in 2005 voor het eerst in Wessem gehouden op initiatief van de KinjerKraom, kinder-tv-programma van L1-TV in Nederlands-Limburg. Inmiddels is het Kinjer-OLS uitgegroeid tot een echt klein Oud Limburgs Schuttersfeest voor leerlingen van de basisscholen. Voor de meisjes en jongens is het een unieke kans om spelenderwijs kennis te maken met de schutterswereld. De winnende school krijgt een bronzen wisseltrofee: het Ummeke.
 
Doel:
De algemene doelstelling is: kinderen kennis laten maken met het schutterswezen dat een onderdeel is van het cultureel erfgoed van beide Limburgen.
Daarnaast willen wij de jeugd enthousiast maken voor de schutterswereld en voor de tradities en folkloristische uitingen en gebruiken die daarmee samenhangen. Dit gebeurt in de vorm van een OLS-feest in het klein, het zgn. Kinjer-OLS.
 
Doelgroep:
Basisscholen uit Belgisch en Nederlands Limburg kunnen aan dit Kinjer-OLS deelnemen. In België zijn de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar de doelgroep en in Nederland de kinderen van de groepen zes, zeven en acht. De schoolschutterij bestaat uit minimaal 18 en maximaal 50 kinderen.

Werkwijze:
De scholen die willen deelnemen worden gekoppeld aan een schutterij. In principe is dit de plaatselijke schutterij. Indien een gemeente geen schutterij heeft zal door de werkgroep Kinjer-OLS geprobeerd worden om een koppeling te maken met een schutterij uit een dichtbijgelegen gemeente. De schutterij zal hulp bieden bij de voorbereiding van de jongens en meisjes op het Kinjer-OLS. Op het Kinjer-OLS zelf zullen enkele schutters de kinderen begeleiden. Ook zal er voor élke school een extra begeleider zijn vanuit de werkgroep Kinjer-OLS, die de klas enthousiast van het begin tot het einde door de activiteiten loodst. De dag begint om 09:00 uur en duurt tot ongeveer 16:00 uur.
 
Tot slot.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de organisatie om geld te verdienen aan het Kinjer-OLS. Wij als werkgroep dragen de schutterijen een warm hart toe en hopen op deze wijze de kinderen in contact te brengen met een mooi feest met een rijke traditie. Mogelijk kan deze dag voor de kinderen ook een feestelijk einde van het schooljaar zijn en voor schutterij Sint Sebastianus een fantastisch begin van het OLS in Sevenum.
 
Wij hopen dat wij u enthousiast gemaakt hebben om contact te leggen met de plaatselijke basisschool met als doel gezamenlijk deel te nemen aan het Kinjer-OLS in Sevenum.
Wanneer er nog vragen zijn of u wenst meer informatie te ontvangen, neem dan gerust contact op met Frans Beckers of Carlijn Verhaag van de werkgroep Kinjer-OLS 2019.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de werkgroep Kinjer-OLS 2019
 
 
Carlijn Verhaag Frans Beckers
(Secretaris Kinjer-OLS) (Lid werkgroep Kinjer-OLS)
 
Vragen?
Frans Beckers
tel.: 06-20688514
frans.beckers@ols2019.eu
Carlijn Verhaag
tel.: 06-13627543
carlijn.verhaag@ols2019.eu