Limburgs Damesschuttersfeest 2020 verzet naar 2012

Het Coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Maatregelen, die we ons tot voor kort niet konden voorstellen, volgen elkaar in snel tempo op. De situatie verandert dagelijks. We leven mee met iedereen, die getroffen is door het Corona-virus en ook met al onze schuttersvrienden.
 
Het Coronavirus heeft ook een impact op het LDS. Na uitvoerig overleg is besloten om, na de bondsschuttersfeesten, OLS, ZLF, ook het LDS te Nederweert te verplaatsen naar 2021.. Dat besluit is in samenspraak met de organisatie en Stichting Limburgs Dames Schuttersfeest genomen.
 
Evenementen en bijeenkomsten zijn tot 1 september verboden. De voorbereidingen en de opbouw van eren LDS vergen de nodige tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 september is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren. Daarnaast speelt ook de onzekerheid mee of 1 september ook daadwerkelijk de einddatum is van de genomen maatregelen.
 
We nemen als Stichting-LDS onze verantwoordelijkheid, omdat de gezondheid vóór alles gaat. Ook willen we voor duidelijkheid zorgen in deze onzekere tijden voor onze deelnemers.
 
De schutterijen die zich al hebben aangemeld en daarbij het inschrijfgeld hebben overgemaakt, zullen het totale bedrag z.s.m. terug ontvangen op de rekening.
 
Zorg voor elkaar en blijf gezond.
Hopelijk tot ziens op zondag 19 september 2021!
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting LDS