In Memoriam Ad van der Vleuten

  • Erevoorzitter van schutterij St. Jan Grubbenvorst
  • Erevoorzitter van de Noord-Limburgse schuttersbond Juliana
  • Erebestuurslid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie
  • Schutbroeder in de Edele Eed–broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg
 
Woensdag 12 september is na een moedig gedragen ziekte op 87 jarige leeftijd overleden onze erevoorzitter Ad van der Vleuten. Een markante persoonlijkheid in de geschiedenis van het Limburgse schutterswezen en zeker ook in de geschiedenis van schutterij St. Jan is ons ontvallen.  In 1959 kwam hij als geboren Brabander in Grubbenvorst wonen, ondanks dat er in de toenmalige gemeenteraad van Grubbenvorst mensen waren die vonden dat je geen controleurs moest binnenhalen. In 1962 werd hij lid van onze schutterij, aanvankelijk als voorzitter van het tamboer- en klaroenkorps dat helaas niet zo heel lang bestaan heeft. Toen de schutterij eind 1965 zonder voorzitter kwam te zitten gingen de toenmalige secretaris Herm Janssen en penningmeester Lei Claassens bij hem informeren of hij interesse had in het voorzitterschap van onze schutterij. Hier had hij wel oren naar en dus werd Ad van der Vleuten op de jaarvergadering van 11 maart 1966, onder het genot van een lekker biertje en friet met halve haan, gekozen tot voorzitter van schutterij st. Jan. Enkele jaren later werd hij ook voorzitter van de schuttersbond Juliana, en vertegenwoordigde als zodanig ook de schuttersbond Juliana in het bestuur van Oud Limburgse schuttersfederatie. Tijdens deze voorzittersperiode heeft hij ervoor gezorgd dat de vele tradities die het schutters- en gildewezen kent in stand werden gehouden en liet hij ook vaak zijn uitgesproken mening over bepaalde zaken duidelijk horen. Ook heeft hij samen met zijn medebestuurders tijdens deze voorzittersperiode verschillende zaken gerealiseerd zoals o.a. nieuwe uniformen en natuurlijk de realisatie van ons prachtige schutterslokaal aan de Kromboschweg in 1980/1981. Ad van der Vleuten bleef voorzitter van onze vereniging tot augustus 1989, en werd bij zijn afscheid  benoemd tot Erevoorzitter van schutterij St. Jan, Erevoorzitter van de schuttersbond Juliana en Erebestuurslid van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. In 2012 werd onze erevoorzitter een receptie aangeboden vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap van onze schutterij en kreeg hierbij een prachtig ingelijst zilveren schild aangeboden namens schutterij St. Jan en de Noord Limburgse schuttersbond Juliana. Alhoewel zijn gezondheid hem de laatste jaren af en toe in de steek liet was hij nog geregeld aanwezig op de schuttershof aan de Kromboschweg en bleef hij het wel en wee van het gehele Limburgse schutterswezen nog altijd op de voet volgen via L1 televisie, dagblad de Limburger en het Limburgs schutterstijdschrift.
 
Na een moedig gedragen ziekte is Ad op 12 september rustig ingeslapen en op dinsdag 18 september hebben de leden van “zijn” schutterij St. Jan, samen met enkele bestuursleden van de Bond Juliana en een afvaardiging van de Edele Eed–broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg hem met schutterseer begeleid naar zijn afscheidsdienst in de parochiekerk van Grubbenvorst. Na een plechtige eucharistieviering en een laatste schuttersgroet  op het kerkhof aldaar hebben de ereleden, erebestuursleden en bestuursleden hem naar zijn laatste rustplaats gebracht. Natuurlijk zijn wij onze erevoorzitter veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze schutterij betekend heeft . Dat hij moge rusten in vrede.
 
Bestuur en leden schutterij st. Jan Grubbenvorst.