In Memoriam-Fien Willems-Meertens

Hierbij willen wij u in kennis stellen van het overlijden van Mevr, Fien Willems-Meertens Erelid van schutterij St. Sebastianus Mheer.   Met verdriet in ons hart vernamen wij het bericht dat op woensdag 21 oktober ons erelid Fien Willems-Meertens is overleden.

"De Fien" trouwde op 26 oktober 1957 in Eckelrade met Jef Willems onze Generaal Buiten Dienst.    Jarenlang woonden zij in de Steegstraat, waar zij de huiskamer waren van onze schutterij. Voor uniformen en andere attributen moest je bij Jef zijn, onze fourier, maar eigenlijk wist iedereen dat Fien de drijvende kracht was.    Hun hoogtepunt was toen Jef de vogel afschoot in 1976 en zij het trotse koningspaar waren. In dat jaar was het hele gezin Willems-Meertens lid van de schutterij, alle kinderen waren muzikant of geweerdrager.    Het jaarlijkse hoogtepunt voor d'r Jef en de Fien was de Broonk, steevast een familiereünie. Voor zijn jarenlange lidmaatschap kreeg Jef heel wat onderscheidingen en op de achtergrond gniffelde Fien dan even.   

In oktober 2017 brachten we hen een serenade bij hun 60-jarig huwelijk. In 2010 was ze apetrots toen niet Jef, maar zijzelf werd benoemd tot erelid van onze schutterij. Fien werd 87 jaar.   

Vanwege de corona maatregelen zal de uitvaart in besloten familiekring plaatsvinden.

Wij condoleren de nabestaanden en de schutterij Sint Sebastianus Mheer met dit grote verlies en wensen hen veel sterkte.