In Memoriam: Jan Michels

Op 1 oktober 2020 overleed ons zeer gewaardeerde lid Jan Michiels op 63 jarige leeftijd.

Jan was sinds 2007 geweerdrager bij schutterij St. Gregorius de Grote Brunssum en een harde stille werker bij het onderhouden van ons schietterrein.

Na een slopende ziekte heeft Jan de strijd helaas moeten opgeven.

De begrafenis werd in stilte en besloten kring gehouden.  

Bestuur en leden der Schutterij Sint Gregorius de Grote Brunssum

Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie condoleert de familie, maar ook zeker de schutterij Sint Gregorius de Grote uit Brunssum met dit grote verlies en wenst hen veel sterke toe in de tijd, die gaat komen.