Muziekwedstrijden OLS 2019 te Sevenum

Zowel de titel als de auteur van de muziekstukken van de aangemelde muziekkorpsen en -solisten dienen ten laatste op maandag, 1 april via de inschrijvingsmodule van het OLS doorgegeven te zijn. Daarna kan de wedstrijdcommissie starten met het maken van de planning van alle wedstrijden op het Sevenumse feestterrein op zondag, 7 juli.

Bij vragen omtrent het OLS Feest (inschrijvingen, wijzigingen) kan u contact opnemen met Thijs Aengevaeren, secretaris OLS Feest, via secr.olsfeest@olsfederatie.com. Technische problemen in verband met de inschrijvingsmodule (Online ledenadministratie) kan u doorgeven via automatiseringscom@olsfederatie.com.