Nieuwe uniformen voor Beeselse schutterij

Het Oud Limburgs Schuttersfeest, wat is het toch prachtig, wat een kleuren, wat een mooie vaandels, wat een kleurige uniformen.  ”Zoiets mag nooit verloren gaan”  is de algemeen gehoorde kreet. Ook de schutterij St.Georgius en St.Sebastianus uit Beesel is ieder jaar weer prominent aanwezig. Één van de oudste schutterijen van ons land, opgericht in de 15de eeuw. Zelf winnaar van ditzelfde O.L.S. en wel in de jaren  1935, 1952, 1956 en 1981. Iets wat de  gemeenschap nooit meer vergeet. In 2012 werd  ook nog , met groep 7 van B.S.’t Spick, het jeugd-OLS in Ellikom.

Het internationaal bekend staande Draaksteken is een initiatief van onze schutterij. Het Draaksteken werd voor het eerst genoemd in 1736 en is sinds 1981 overgenomen door een stichting, omdat de organisatie voor de schutterij alleen, te complex werd.

U ziet dus, reden genoeg om deze mooie vereniging in ere te houden en op een passende wijze te presenteren. Hiervoor zijn mooie uniformen nodig. De  huidige uniformen dateren van 1985 en zijn bijna tot op de draad versleten. Maar ook door het feit, dat de vereniging de laatste jaren in ledenaantallen gegroeid is, moeten er nieuwe uniformen komen.

Er is gekozen voor een pak in fantasie-gilde-stijl. Het ontwerp is van lid Anita Smeets en een speciaal team heeft na gedegen zoekwerk hiervoor een goede  kleer- en schoenmaker gevonden. De presentatie van het nieuwe uniform heeft reeds plaatsgevonden onder algemene goedkeuring van de leden. De totale kosten voor 32 uniformen, 4 marketentsters en 1 commandant, bedragen zo’n € 40.000.

Heel veel geld voor een vereniging. Buiten  subsidieverstrekkingen, sponsorgelden, extra  spaarregelingen en het organiseren van allerlei acties om, blijft er nog een wezenlijk bedrag over. Derhalve start de schutterij binnenkort met een grote loterij, waarbij geldprijzen te winnen zijn. 

Het woord schutterij is afgeleid van “beschutten”, hetgeen “behouden”en “beschermen” inhoudt.  In letterlijke zin is dat nu, wat wij u willen vragen, n.l. om mee te helpen  onze schutterij te behouden voor de Beeselse gemeenschap. Het is dan natuurlijk ook mogelijk om buiten dit alles om, een bijdrage te storten op bankrekening NL36RABO 0129 4080 77 t.n.v.Schutterij St.Georgius en& St.Sebastianus. Vermelding : Uniformenfonds.