Nieuwe voorzitter Schutterij Sint Urbanus Maasniel

Op maandag 5 oktober 2020 jl. heeft tijdens het bestuursoverleg Frans Aelmans officieel afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid van St. Urbanus Maasniel. Vervolgens is John Dörenberg tot ad-interim voorzitter van St.Urbanus Maasniel benoemd. 
 
Door de huidige maatregelen rondom COVID-19 heeft het bestuur moeten besluiten de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 10 oktober wederom NIET plaats te laten vinden en deze te verplaatsen naar een later en veiliger moment.  Dit heeft er toe geleid dat Frans Aelmans deze avond reeds tijdens de bestuursvergadering definitief afscheid heeft genomen als voorzitter en bestuurslid van Schutterij St. Urbanus Maasniel. 
 
Frans heeft als bestuurslid vanaf 1985 en als voorzitter vanaf 2010 van onze vereniging vele hoogtepunten gekend. Niet alleen de vele overwinningen tijdens bondsfeesten van de MLSB en het  Dekenaat Roermond, maar ook het winnen van het OLS in 2014 ( D’n Um ) en het winnen van het LDS in 2017 ( De Ut ) zijn absolute hoogtepunten. Als vicevoorzitter van de Stichting OLS 2015 is door zijn inzet, samen met andere 1500 vrijwilligers, het OLS 2015 een succes geworden. Ook is hij vanaf de oprichting bestuurslid en ‘Dé stem van het LDS’ van de Stichting Limburgs Dames Schuttersfeest. 
Voor al deze verdiensten is Frans op 14 maart jl. Koninklijk onderscheiden en tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd.
 
Frans zal zeker niet verloren gaan voor onze vereniging. Hij zal zijn taken als onze buksemeester blijven uitvoeren met heel zijn inzet en passie zoals we die van hem de afgelopen jaren hebben mogen ervaren.
 
Wij danken Frans hartelijk voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en voorzitter van Schutterij St. Urbanus Maasniel.
 
Op de foto overhandigt Frans Aelmans de voorzittershamer aan John Dörenberg, de beoogd nieuwe voorzitter van Schutterij St. Urbanus Maasniel.