Nieuwsbrief Januari 2016

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar werd verstuurd....

Lees hem hier!
Met nieuwe vacatures, een uitnodiging voor secretarissen voor het bijwonen van workshops rond de online ledenadministratie, ....

 

Vereniging van OLS-Buksmeesters


Zaterdag 23 januari 2016 zal er een algemene ledenvergadering plaatsvinden rondom de Vereniging van OLSBuksmeesters. Van elke Nederlandse schutterij verwachten wij minimaal één buksmeester en één bestuurslid, dit temeer omdat er enkele grootschalige wijzigingen op stapel staan. De agenda op zondag 17 januari 2016 aan u worden verstuurd. Overigens willen wij u opmerken dat u wellicht onlangs een schrijven heeft ontvangen van de Koe Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS). Behalve dat het schrijven van de KNTS mogelijkerwijs onnodig onrust veroorzaakt, worden tevens enkele opmerkingen geplaatst welke onvolledig en zelfs onjuist zijn. Deze vergadering zal plaatsvinden in het Baexheimerhof, Kerkstraat 1a te Baexem en de aanvang is om 14.00 uur.


Schutterskalender


Zoals jullie allemaal weten verzocht André Meijers van het Limburgs Schutterstijdschrift in de maarteditie de Limburgse schutterskalender, waar u al uw schuttersactiviteiten in kunt laten opnemen. Het vriendelijke verzoek naar u allen is om André Meijers te voorzien van input voor deze schutterskalender en wij vragen om deze input op een zo kort mogelijke termijn ter versturen naar andre.meijers@amstenrade.net.

Workshops ledenadministratie


De online-ledenadministratie is gereed en op woensdagavond 27 januari 2016 om 19.30 uur organiseert de automatiseringscommissie in de kantine van KVV Hoger Op Molenbeersel, Truyenstraat 20A te Molenbeersel (Kinrooi) een bijeenkomst omtrent de online ledenadministratie. Ook het inschrijven voor het Oud Limburgs Schuttersfeest zal aan bod komen. Voor de zuidelijke schuttersbonden zal deze workshop plaatsvinden op donderdag 28 Januari om 19.30 uur in café/zaal Keulen, Schoolstraat 3 te Klimmen.  
  • Heeft u vragen? 
  • Kunt u hulp gebruiken?

Meld u dan aan door een mail te sturen naar ccsonja@gmail.com. Zet daarin uw naam en de naam van uw schutterij en de plaats, waar u naartoe zult gaan.

Vacatures


Het Federatiebestuur wil het schutters- en gildewezen zoveel mogelijk laten profileren met de inzet van de schutters zelf, dit betekent niet alleen de inbreng van de bestuurders, maar ook zeker het enthousiasme van de schutters, van jong tot oud. Binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie hebben wij op dit moment de volgende vacatures:

Jeugdcommissie


Jeugd is natuurlijk een belangrijk onderwerp in de schutters- en gildewereld en wij zijn dan ook voor de jeugdcommissie op zoek naar (bij voorkeur) jeugdige personen, die samen met ons willen sparren over de toekomstmogelijkheden. Ook vergaderingen, die worden georganiseerd samen met de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en de Gelderse schuttersfederatie, zullen tot uw activiteiten behoren. Wilt u meer weten neem dan contact op met de federatiesecretaris via het mailadres olsfederatie@home.nl.

Instructeurs nieuwe exercitie


In het kader van de cursus nieuwe exercitie, dienen wij ook nu te zorgen dat er (jeugdige) aanvulling komt, die zich wil bekwamen in het instrueren van commandanten voor de nieuwe exercitie. Natuurlijk is het voor ons allen zaak dat hiervoor mensen zich gaan inzetten. Heeft u interesse om hier eens over te praten, meld u dan aan bij de secretaris van de Oud Limburgse Schuttersfederatie via olsfederatie@Home.nl.

Juryleden


In de komende jaren zal de vraag naar nieuwe juryleden steeds groter worden en wij zijn dan ook op zoek naar personen (zowel uit als buiten de schutterswereld) die de komende jaren zich willen gaan inzetten als jurylid. Een kandidaat-jurylid zal opgeleidt worden tot jurylid en kan dan op de bondsschuttersfeesten en het Oud Limburgs Schuttersfeest wellicht zijn of haar vaardigheden tonen. Kent u personen binnen jullie netwerk, die zich willen ontwikkelen tot jurylid, meld je dan aan voor deze commissie via Olsfederatie@home.nl.

Coaches


Pas geleden is in de najaarsvergadering het project ‘Samen Sterk’ gepresenteerd. Dit is een programma, wat ontwikkeld is om schutterijen te ondersteunen om fit voor de toekomst te worden of te blijven. Ter begeleiding van de schutterijen zijn wij op zoek naar coaches, die zich geroepen voelen om gedurende 1 tot 1,5 jaar een schutterij te begeleiden tijdens dit proces. Heeft u interesse om coaches te worden, stuur jouw kandidaat dan naar: Olsfederatie@home.nl.

Investituur Rode Leeuw van Limburg


Zondag 24 januari 2016, de hoogtijdag van de Orde van de Rode Leeuw, zal de jaarlijkse Investituur plaatsvinden van de nieuwe leden bij Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus, tijdens de Pontificale Hoogmis in de parochiekerk van H. Laurentius te Spaubeek. Leden van de orde van de Rode Leeuw worden verwacht in Spaubeek om 14.30 uur voor koffie en vlaai.
Na de plechtigheid in de H. Laurentiuskerk, die om 16.00 uur begint, is er in de Kerk, gelegenheid de gedecoreerden, te feliciteren en is er aansluitend een gezellig samenzijn.

Wist u dat?


-> Voorafgaande aan de jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie op zaterdag 05 maart 2016, zal de jaarvergadering van de Orde van de Rode Leeuw worden gehouden. Deze vergadering vindt plaats om 12.30 uur, waarna om 14.00 uur de jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie begint. Beide vergaderingen vinden plaats in het Baexheimerhof, Kerkstraat 1a te Baexem.


Hier kunt u de nieuwsbrief alsnog downloaden: Nieuwsbrief OLS federatie januari 2016