Nog 2 infoavonden online ledenadministratie

Voor de (bonds)secretarissen zijn er nog 2 infoavonden omtrent de online ledenadministratie en inschrijven voor OLS:

- woensdag 27 januari in de kantine van KVV HOM te Molenbeersel 
- donderdag 28 januari in cafe/zaal Keulen te Klimmen

Telkens vanaf 19u30.

Voor vragen, tips, hulp, .... zijn jullie van harte welkom.
Wel even vooraf aanmelden via mail aan ccsonja@gmail.com met vermelding van naam/namen, naam schutterij en welke sessie het betreft.