OLS-Federatie verwelkomt 10.000e schutterslid

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie werd het 10.000e lid van de federatie verwelkomd. Bij de OLS-federatie zijn de schutterijen in Nederlands en Belgisch Limburg aangesloten die deelnemen aan het OLS. Dankzij de digitale ledenadministratie, die met hulp van de Provincie Limburg gerealiseerd is, is er een goede kijk op de ontwikkeling in het aantal leden. Zo is gebleken dat de federatie in het afgelopen half jaar een groei doormaakte van ruim driehonderd leden.
Twintig jaar geleden stond de teller nog op 7.500 schuttersleden. Het 10.000e lid is de elfjarige Kyana Van den Boer, die is aangesloten bij schutterij St.-Joris Kaulille (B.). De schutterij van Kaulille mag zich door een actief jeugdbeleid verheugen in een groeiende aanwas van de jeugdige aanhang.
De jeugdigen gaan volledig gekleed in gildetenue en maken na een muziekopleiding gewoonlijk deel uit van het muziekkorps van de schutterij. De Kaulilse schuttersjeugd schiet ook met de windbuks en onderneemt andere spannende jeugdactiviteiten. Kyana hoort graag bij deze club, zo liet ze weten.
Tijdens de ledenvergadering werd Kyana gepresenteerd als 10.000e schutterslid. President Ger Koopmans interviewde haar en prees de schutterij van Kaulille met haar jeugdbeleid. Het is een mooie maar niet onbelangrijke bijkomstigheid dat het 10.000e lid een jeugdig schutterslid is. Hoewel dikwijls gezegd wordt dat het moeilijk is het verenigingsleven in stand te houden, toont deze groei en de verwelkoming van het 10.000e lid dat de schutterswereld onverminderd in trek is en met plezier beleefd wordt, niet in de laatste plaats door de jeugd.
 
Bijschrift foto: OLS-president Ger Koopmans, het 10.000e lid Kyana Van den Boer en rechts Kris Kerkhofs, coördinator jeugdbeleid schutterij St.-Joris Kaulille. Locatie: Limburgs Schutterij Museum Steyl.