Overlijden Huub Colleije van de schutterij Sint Sebastianus Voerendaal

Beste schuttersvrienden,
 
Het is onze droeve plicht jullie mede te delen dat afgelopen zondag op 63-jarige leeftijd overleden is onze commandant
 
 
                                               Huub Colleije
 
 Huub werd in 1987 lid van onze schutterij in de functie van geweerdrager en lid van onze exercitieploeg. Toen de toenmalige commandant aangaf het stokje graag over te willen dragen, volgde Huub hem als commandant op. Tussendoor is hij een paar jaartjes even weg geweest, maar in 2010 gaf Huub zich opnieuw op als lid van onze schutterij in de functie van commandant.Hij was lid van onze schietploeg waar hij het tot het A-zestal wist te brengen.

In 2015 werd hij uitgeroepen tot Prins Huub I van ons eigen Sebastianusriek. De laatste 2 jaren kon hij tot groot verdriet niet meer naast zijn Koninklijke lopen.De betrokkenheid bij zijn vereniging werd er echter niet minder om.Vanwege zijn vele verdiensten is hij onderscheiden met de OLS-medaille in zilver.
Een onderscheiding die hij tijdens ons Patroonsfeest op 25 januari 2020 zou ontvangen, maar die we hem onlangs in de hospice nog hebben mogen uitreiken. Een onderscheiding waar Huub trots op was. Nooit werd er tevergeefs een beroep op Huub gedaan en hij was dan ook een groot voorbeeld voor alle schutters.
 
Met het overlijden van Huub verliezen wij een zeer gewaardeerd lid, doch ook en vooral een fijne schuttersvriend. Hij vervulde zijn lidmaatschap plichtsgetrouw en met veel plezier.Wij zullen zijn hartelijkheid, opgewektheid en kameraadschap gaan missen. Hem vergeten zullen wij niet, aangezien wij hem in onze harten hebben opgenomen en hem met respect en dankbaarheid zullen blijven gedenken.Wij wensen echtgenote Beppie, Tom, Richelle, Paulo en Clarine, familie en de vele vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.
 
De uitvaart met schutterseer zal gehouden worden op zaterdag 2 november 2019 om 14.00 uur in de H.Laurentiuskerk te Voerendaal. Bijeenkomst van alle schutters en genodigden tussen 12.45 en 13.15 uur  in “Café ’t Brandhuske”, Kerkplein 65 te Voerendaal. Om 13.20 uur zullen we dan gezamenlijk Huub begeleiden naar voornoemde kerk. Na afloop van de Kerkelijke plechtigheid zal de Erewacht Huub begeleiden naar het crematorium.
 
 Onze collega schutters en genodigden worden uitgenodigd om na ommekomst van de H.Mis een kop koffie te nuttigen in ’Café ‘t Brandhuske” gelegen aan het Kerkplein 65 te Voerendaal.
 
Wij stellen het zeer op prijs als een afvaardiging van uw vereniging in uniform aan de plechtigheid zal deelnemen.
 
 
Bestuur en leden
Koninklijke Schutterij St. Sebastianus Voerendaal