Overlijden Math Vonken (Het Heilig Kruis Grevenbicht

Geachte schutbroeders,   Het is mijn droeve plicht om u, namens Schutterij Heilig Kruis Grevenbicht, mede te delen dat hun generaal en ere-voorzitter Math Vonken is overleden.  
 

Heilig Kruis Grevenbicht zal Math met schutterseer, drie dáverende kamerschoten en The Last Post naar zijn laatste rustplaats brengen. De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis op het parochiekerkhof zal plaatsvinden op zaterdag 13 juni om 10.30 uur te Grevenbicht.

I.v.m. de Coronavirus regels mogen er maar een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig zijn en is er gekozen om een erehaag te vormen buiten aan de kerk richting het kerkhof. Dit met 1,5 meter tussen elke schutter/genodigden en vrienden.

 

Heilig Kruis Grevenbicht  zou het zeer op prijs stellen, wanneer een afvaardiging van het bondsbestuur en de aangesloten schutterijen, bij voorkeur in uniform, aanwezig kan zijn bij deze erehaag. Bijeenkomst om 10.45 uur bij de St. Catharina kerk, Greune Poal te Grevenbicht.

Parkeergelegenheid is er op de markt Boulevard te Grevenbicht.
 

En dit alles met inachtneming van de nu geldende Corona maatregelen.  


Namens het bestuur van Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o., Met vriendelijke schuttersgroet,   Ralph Jessen (secretaris)