Samen maken wij het Limburgs Schutterstijdschrift

Het Limburgs Schutterstijdschrift brengt natuurlijk u op een viertal momenten alle nieuwtjes over het schutters- en gildewezen en in deze ‘Corona’-tijd, waarin de schuttersactiviteiten minimaal zijn, zijn wij als redactie op zoek naar nieuwsfeiten. Wilt u vertellen over zaken binnen uw schutterij, die u wilt delen, dan zijn wij op zoek naar jullie.
 
Wilt u vertellen hoe uw bijvoorbeeld uw leden werft, welke schuttersactiviteiten zijn die u ontplooid binnen uw gemeenschap, mogelijke acties, die u onderneemt om uw medemens te ondersteunen in deze tijd, het heengaan van dierbare schuttersvrienden of -vriendinnen, bijzondere (historische) momenten, hoe bent u te werk gegaan bij mogelijke annuleringen van evenementen en war liep u tegenaan of zaken die u ontplooid ter voorbereiding op de start van de schuttersactiviteiten (wanneer dan ook).
 
Mogelijk is dit ook een goed moment om eens na te denken over de toekomst en welke geweldige acties er ontwikkeld worden, voor de positievere tijden, mogelijk kunt u uw netwerk aanwenden om potentiële juryleden te werven, dan zijn wij op zoek naar uw verhaal.
 
Mail jullie verhalen, foto’s of wetenswaardigheden naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com of naar uw bekende correspondenten en wij trachten in het komende schutters tijdschrift hier aandacht aan te besteden. Wij reken op jullie! De deadline voor de juni-editie is uiterlijk 1 mei 2020.