Schandelose Schutterij ontwaakt uit diepe slaap

VELDEN – Afgelopen jaar vierde het Veldense St.Sebastianusgilde, de oudste vereniging binnen de gemeente Venlo, zijn 575-jarig jubileum. Belangrijkste wapenfeit was misschien wel de heroprichting van de Schandelose Schutterij St.Andreas, die ooit op 1 april 1906 het levenslicht zag. Het laatste vogelschieten was op 1 juli 1928.

Komende zaterdag 27 juni wordt deze traditie in ere hersteld, want dan ontwaakt de schutterij uit een diepe slaap, die bijna 87 jaar heeft geduurd. Om 17.15 uur komen de leden van het Sebastianusgilde bij elkaar op de Markt bij de bierfontein. Na een kort welkomstwoord door voorzitter Pierre Hafmans en een ludieke sketch vertrekken de nieuwbakken schutters in optocht naar de schuttersweide aan de Schippersdijk(achter depot Rijkswaterstaat aan de Rijksweg). Een koets met daarop het schutterszilver en een oorspronkelijke buks uit vroeger tijden en een muziekkapel gaan in de stoet voorop. De schuttersbuks wordt voor louter ceremonieel gebruik in bruikleen gesteld door Streekmuseum de Hansenhof. De schietwedstrijden starten om 18.30 uur. Dit gebeurt onder leiding van ceremoniemeester Jan Arts. Het vogelschieten duurt tot ongeveer 21.30 uur. 

Een kwartier later wordt de nieuwe koning gehuldigd. Hem wordt dan het schutterszilver omgehangen. Daarna begint pas het echte feestgedruis. Bij slecht weer wordt hiervoor uitgeweken naar de Gildekamer, waartoe de nieuwe koning behoort. 

Overigens is de schutterij nog op zoek naar een permanente locatie voor het houden van de schietwedstrijden. Opties zijn onder andere het grasveld aan de Molendijk(tussen de manege en het Openluchttheater Velden) en de oude boerenschans op het Landgoed Schandelsch Broek.