Solistenconcours schutterij Sint Salvius Limbricht

De huidige omstandigheden laten geen evenementen toe, helaas zullen wij ons ook dit jaar niet (vaak) fysiek gaan ontmoeten en dat doet pijn. Pijn in de harten van veel schuttersvrienden en -vriendinnen. Om deze pijn en het gemis enigszins te verzachten zoekt elke vereniging afzonderlijk naar mogelijkheden en wordt door iedereen geprobeerd alle leden en sympathisanten betrokken te houden bij hun schutterij en natuurlijk hoopt iedereen dat de samenleving zo snel mogelijk weer "open" zal gaan en dat we elkaar weer , in groter gezelschap, fysiek mogen ontmoeten.   Kijken naar wat wel mogelijk is. Dat hebben we gedaan!   Op zondag 13 juni, de dag waarop eigenlijk bondsschuttersfeest Limbricht stond gepland, organiseren wij een (online) solistenconcours. Inschrijven kan in de gebruikelijke divisies en uiteraard zijn er voor de winnaars mooie medailles te winnen. Alle optredens zullen worden beoordeeld door deskundige juryleden.   Wat is de bedoeling?
 
  • Solisten kunnen zich aanmelden via DEZE LINK
  • Het optreden zal plaatsvinden op zondag 13 juni 2021. Eerste deelnemer start om 14.00 uur.
  • Indien de overheidsmaatregelen het toestaan zal het optreden fysiek plaatsvinden in Limbricht. Indien de regels fysieke ontmoetingen niet toestaan zullen de optredens plaatsvinden via een online meeting.
  • Inschrijven kan tot 1 juni. Zodra de inschrijving gesloten is zal een tijdschema worden opgesteld en worden bekend gemaakt.
  • In het tijdschema zal ook het tijdstip van de prijsuitreiking bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking zal online plaatsvinden en de gewonnen medailles zullen binnen 2 uur na einde prijsuitreiking bij de winnaar worden bezorgd.
  • Deelname aan dit solistenconcours is geheel kosteloos. Uiteraard vragen wij in geval van onvoorziene afwezigheid dit zo spoedig mogelijk bij de organisatie te melden.


Op deze manier hopen we alle (jeugdige) muzikanten van bevriende schutterijen een platform te bieden waarop zij hun kunsten kunnen vertonen en hen eveneens te motiveren om te blijven oefenen, hun hobby te blijven uitvoeren, hen daarmee verbonden te houden aan onze schutterscultuur en deze passie te blijven uitdragen.   In de hoop veel solisten en hun begeleiders op zondag 13 juni (online) te mogen begroeten wil ik jullie vriendelijk vragen deze uitnodiging te delen met jullie achterban.   Met vriendelijke schuttersgroet,   Frank Lebens | secretaris schutterij St.Salvius Limbricht Pagestraat 14, 6141 AL Limbricht secretariaat@sintsalvius.nl | 0031-6-14409175