Start cursus Nieuwe exercitie

Vanaf zondag, 7 januari 2018 zal er een cursus voor Commandanten Nieuwe exercitie starten.


Beschrijving van de opleiding voor Commandant Nieuwe Exercitie ongewapend en gewapend

Van de aan te melden cursisten wordt verwacht dat ze enige jaren ervaring hebben met het deelnemen aan bonds- en OLS feesten van een schutterij.

De eerste lessen worden besteed om de basisbewegingen (links- en recht= om, marcheren, paradepas, groeten, halthouden) te laten uitvoeren en zo nodig te corrigeren indien deze niet conform het exercitie reglement worden uitgevoerd.

Voorts wordt de sabel exercitie en het marcheren met de sabel aangeleerd en wordt aangegeven hoe de houding van een commandant dient te zijn tijdens het geven van commando’s.

De cursisten moeten bij toerbeurt commando’s aan de overige cursisten geven, waarbij ze op de juiste tekst en uitspraak worden beoordeeld.

Vervolgens leren de cursisten de commando’s aan een ongewapende schutterij te geven teneinde de schutterij te laten aantreden, deel te nemen aan een optocht, het defilé uit te voeren en ten slotte ordelijk te ontbinden. Tevens wordt OLS norm 0.2 en 0.3 uitgelegd en de aandacht gevestigd op de opstelling van de onderdelen van een schutterij en onderlinge afstanden daarvan.

Daarna moeten de cursisten de aanwijzingen en commando’s leren geven om een gewapende schutterij te laten aantreden, de optocht en het defilé te laten uitvoeren en te ontbinden. Tevens leren ze om als commandant/instructeur noodzakelijke oefeningen aan cursisten te instrueren.

De opleiding duurt 13 á 14 zondagen van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Indien tijdens de opleiding blijkt dat een cursist onvoldoende in staat is de theorie of de uitvoering van de praktische oefeningen te beheersen, dan zal hem dat tijdig worden medegedeeld, zodat hij zelf kan besluiten de opleiding te beëindigen.