Start cursus Oude Exercitie

Onderstaand bericht is van dhr. J.K.H. Duckers voor alle schutterijen en juryleden oude exercitie :

Beste schuttersvrienden,

Namens het OLS bestuur en de cursusleiding wil ik u ervan in kennis stellen dat de inschrijving voor de cursus oude exercitie weer is geopend. De inschrijfperiode loopt tot zaterdag 4 november 2017.  De cursus gaat van start op zondag 5 november 2017 om 08.45 uur in :

Sporthal de Baneberg

Banebergpassage 110

6371 HW Schaesberg (Nederland)

Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de nabijheid van de sporthal. U kunt zich inschrijven voor de onderdelen beginner, aspirant commandant, commandant, commandant instructeur. De cursusdata zijn :

  • November 5, 12, 19, 26
  • December 3, 10, 17, Theorie
  • Januari 7, 14* 21, 28
  • Februari 4, 18, 25
  • Maart 4, 11
  • * theorie vanaf 10.00 uur
  • Examen schriftelijk en start praktijk op zondag, 25 februari
  • Certificaat en diploma uitreiking op vrijdag 16 maart 2018

U moet een certificaat of een diploma hebben behaald om tot het volgende onderdeel te worden toegelaten.  U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier te downloaden van de site van de OLS federatie (onder menu-item Downloads), dit geheel digitaal in te vullen en te versturen naar jkh.duckers@me.com. Bij vragen kunt u deze aan hetzelfde adres per e-mail stellen.