Uitnodiging schietwedstrijd voor 55-plussers

Beste schuttersvrienden,

Op woensdag 5 augustus organiseert Schutterij St. Urbanus weer de inmiddels traditionele drietalschietwedstrijd voor de 55 plussers op ons schietterrein aan de Maalbroek 201 te Maasniel. Deze wedstrijd zal geschoten worden op onze 8 kogelvangers. Ook zal de gratis loterij voor alle deelnemende schutters weer onderdeel uitmaken van het programma. 
Evenals voorgaande jaren kan alleen maar aan de schietwedstrijd worden deelgenomen door schutters van 55 jaar en ouder. Voor de buksmeester zal zoals gebruikelijk een uitzondering worden gemaakt.

Een kaart voor een drietal kost € 3,50 en van het totale inleggeld zal 80% aan prijzen worden uitgekeerd, verder ontvangt het winnende drietal nog een blijvende herinnering.Indien de wedstrijd onbeslist blijft zal het prijzengeld worden verdeeld onder de kaarten die nog in de wedstrijd zijn en de blijvende herinnering wordt verloot

Wij hopen, evenals voorgaande jaren, veel schutters op woensdag 5 augustus te mogen begroeten  Wij staan er garant voor dat jullie op het schietterrein in Maasniel, weer een mooie, maar ook gezellige wedstrijd zullen beleven. 

P.S. De weg naar ons terrein staat met borden langs de weg aangegeven. Het beste kan men richting Asenray aanhouden dan komt men vanzelf de borden langs de weg tegen.  

Namens het bestuur van schutterij St. Urbanus Maasniel,

John Schuman 
secretaris
Telefoon  0475-327155 of 06-34421747

Reglement schietwedstrijd 55 plussers in Maasniel
 
1. De kaartverkoop is van 14.00 uur tot 16.45 uur.
2. De kaveling zal starten om 17.30 uur.
3. De schutters moeten 55 jaar of ouder zijn, bij misbruik wordt de kaart uit de wedstrijd genomen.Voor de buksmeester van een deelnemende vereniging geldt deze voorwaarde niet.
4. Het inleggeld bedraagt € 3,50 per kaart. 
5. De wedstrijd wordt in zijn geheel geschoten op punten van 1,5  x 1,5  x 1,5  cm.
6. Er wordt geschoten volgens OLS reglement, van buiten naar binnen en van boven naar beneden, blijven er nog een of twee punten staan dan dienen deze eerst geschoten te worden door de volgende schutter. 
7. Elk drietal schiet 3 x 4 geldige schoten. 
8. Voor aanvang van de wedstrijd mag u de buks inschieten op 5 blokjes aan de middenlat.
9. Men mag  maar met een kaart van de zelfde samenstelling aan de kaveling  deelnemen.
10. Er mogen niet meer dan zeven kaarten per buks / per vereniging mee kavelen.
11. Wij als organisatie leveren een aantal optekenaars. Verder dient onderling te worden opgetekend.
12. De organiserende vereniging houdt zich het recht voor om bij invallende duisternis de wedstrijd te stoppen en de prijzen gelijk te verdelen.
13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.


Met vriendelijke schuttersgroeten,
het bestuur van Schutterij Sint Urbanus Maasniel