Vacature instructeur/instructrice juryleden

De opleidingscommissie van de OLS Federatie is op zoek naar instructeurs/instructrices die zelfstandig de opleiding tot jurylid en bijscholingscursussen voor juryleden kunnen en willen verzorgen. Het betreft de volgende onderdelen:

· Beoordelen

· Normen

· Jureren tijdens optocht

· Jureren van terreinwedstrijden zoals konings- en keizersparen, generaals, bielemannen, sappeurs, marketensters, soetelaars, hofdames, ....

We verwachten van de instructeurs een gedegen kennis van de actuele normen van de OLS Federatie en de vaardigheid om kandidaat-juryleden aan de hand van deze normen te instrueren op welke wijze zij correct en onpartijdig schutterijen en onderdelen daarvan kunnen beoordelen.

Daarnaast verwachten we van de cursist dat deze zich herkend in onderstaande visie:

Vertrekpunt van leren en opleiden is daarbij de actuele leervraag van de individuele cursist. Leren is een activiteit van de cursist. De instructeur vervult daarbij een ondersteunende rol bij het verwerven van kennis, het opdoen van inzichten en het bekwamen in vaardigheden. De cursist is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, de instructeur creëert een krachtige en veilige leeromgeving waarin de cursist optimaal kan leren. De cursist wordt actief in het leer- en beoordelingsproces betrokken. De leerprestaties van de cursist worden regelmatig (structureel) gemonitord en bevindingen worden besproken met de cursist. Feedback is een wezenlijk onderdeel van het leerproces. Opleiden en beoordelen van cursisten gebeurt door instructeurs die het beste uit de cursist willen halen, een rolmodel zijn, de praktijk kennen waarvoor zij opleiden en die zelf ook blijven leren en ontwikkelen.

Geschikte kandidaten worden in januari 2020 in de gelegenheid gesteld om het hele cursuspakket (ca. 12 sessies van 2 klokuren), zoals deze momenteel wordt aangeboden, als assistent van de instructeur te doorlopen.

Heb je interesse, of ken je iemand die wellicht geschikt is? Sollicitaties met CV graag voor 15 juli naar opleidingscommissie@olsfederatie.com.