Vacatures

Binnen de Oud-Limburgse Schuttersfederatie zijn een tweetal vacatures, die voor iedereen worden opengesteld om zich hiervoor kandidaat te stellen, dit betreft de functie van voorzitter van de telcommissie van het Oud Limburgs Schuttersfeest en voorzitter van de schietcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
 
Voorzitter telcommissie
 
Functieomschrijving
 •  Deze persoon geeft leiding aan de telcommissie tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest;
 • Controleert de toegankelijkheid en huisvesting van de telcommissie;
 • Voorziet het federatiebestuur gevraagd en ongevraagd van advies over eventuele aanpassingen betreffende de telcommissie;
 • Voorziet de organiserende schutterij gevraagd en ongevraagd van advies over de huisvesting van de telcommissie;
 Verantwoording
 •  Deze persoon is verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de wedstrijdcommissie; Competenties
 •  Deze persoon kan leiding geven, aansturen, plannen en organiseren’;
 • Heeft inlevingsvermogen naar het wedstrijdsecretariaat en juryleden;
 • Heeft kennis van databanken en bij voorkeur van Microsoft Access;
 • Heeft PC-vaardigheden en kennis van Microsoft Office (Met voorkeur Excel);
 • Neemt verantwoordelijkheid;
 • Communiceert, waarbij de communicatie vooral op de mens gericht is, wat de samenwerking ten goede komt;
 Samenwerking
 
Deze persoon dient samen te werken met:
 
Functie                                                                         In het kader van
 
Secretaris OLS-Feest                                                    Algemeen / personeelsbezetting en zilverpakket
Voorzitter wedstrijdcommissie                                        Algemeen / voortgang
Muziekcommissie                                                         Algemeen / voortgang
Leden telcommissie                                                      Werkzaamheden / taakverdeling
Optochtbegeleiders                                                       Veiligheid / taakverdeling
Secretaris wedstrijdcommissie                                       Database
Organiserende schutterij                                                Zilverpakket
Penningmeester OLS-Federatie                                      Declaraties
 
Informatie
 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de secretaris van het Oud Limburgs Schuttersfeest, Thijs Aengevaeren via 06-20994521 of e-mailadres  secr.olsfeest@olsfederatie.com
 
Motivatieschrijven
 
Uw motivatieschrijven en Curriculum Vitae kunt u vóór donderdag 31 oktober 2019 sturen naar de Oud Limburgse Schuttersfederatie, Vossestaart 1, 5803 LN te Venray of via mail: secr.olsfederatie@olsfederatie.com
 
Voorzitter schietcommissie
 
Functieomschrijving
 •  Deze persoon is de wedstrijdleider bij de schietwedstrijden van het persoonlijk federatiekampioenschap, het Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest en het Oud-Limburgs Schuttersfeest;
 • Geeft leiding aan de leden van de schietcommissie;
 • Coördineert de controle van de schietstanden tijdens de bovengenoemde schuttersfeesten;
 • Voorziet het federatiebestuur gevraagd en ongevraagd van advies over eventuele aanpassingen van de (schiet)wedstrijdregels en veiligheid;
 • Voorziet de organiserende schutterij gevraagd en ongevraagd van advies betreffende de veiligheid en het opbouwen van de schietstanden;
 Verantwoording
 •  Deze persoon is verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de secretaris van het Oud Limburgs Schuttersfeest en het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie; Competenties
 •  Deze persoon heeft kennis van de wetgeving betreffende de schietsport, waaronder de veiligheidsregels schieten (Handboek veiligheid schootsveld), de (schiet)reglementen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie.
 • Kan leidinggeven, plannen, organiseren, communiceren en voelt zich verantwoordelijk;
 Samenwerking
 
Deze persoon dient samen te werken met:
 
Functie                                                                           In het kader van
 
Secretaris OLS-Feest                                                      Algemeen, wedstrijd, veiligheid, keuring en personeelsbezetting
Leden schietcommissie                                                   Wedstrijd en veiligheid
Baancommandant                                                           Veiligheid
Harkenploeg                                                                   Wisselen van de latten / reparaties / wedstrijd /veiligheid
Controleurs                                                                     Wedstrijd / veiligheid
Optekenaars                                                                   Wedstrijd / veiligheid
Federatiecontroleurs                                                        Wedstrijd / veiligheid
Buksmeesters                                                                 Wedstrijd / veiligheid
Schutters                                                                        Wedstrijd / veiligheid
Pers                                                                               Wedstrijd
 
Informatie
 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de secretaris van het Oud Limburgs Schuttersfeest, Thijs Aengevaeren via 06-20994521 of e-mailadres  secr.olsfeest@olsfederatie.com
 
Motivatieschrijven
 
Uw motivatieschrijven en Curriculum Vitae kunt u vóór donderdag 31 oktober 2019 sturen naar de Oud Limburgse Schuttersfederatie, Vossestaart 1, 5803 LN te Venray of via mail: secr.olsfederatie@olsfederatie.com