Verscherpt advies vanuit de Veiligheidsregio (Nederlands) Limburg Noord- en Zuid

Beste schuttersvrienden en -vriendinnen, 
 
Afgelopen dinsdag heeft onze Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge ons allen toegesproken. De forse stijging van het aantal Corona-besmettingen heeft natuurlijk geleidt tot een aantal verscherpte maatregelen. 
 
Naar aanleiding van de aanscherping van de maatregelen, hebben wij, als bestuur van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en de Vereniging van OLS-Buksmeesters contact opgenomen met de Veiligheidsregio Limburg-Noord en -Zuid en buiten het eerder overeengekomen protocol, gelden de volgende maatregelen: 
 
  • Kantine (eet- en drinkgelegenheid) gesloten (toiletten mogen wel open);
  • Enige dat mag is er bestuurs- of commissievergaderingen houden (en dan kan ook een kopje koffie);
  • Schietsport beoefenen kan in groepjes van maximaal 4 personen (exclusief de buksmeester, die zien we dan als training/instructeur);
  • Wel mogen op het terrein meerdere groepjes van 4 aanwezig zijn/bezig zijn met schieten (bijv. op verschillende bomen): wel moeten dit per oefenavond/moment vaste groepen zijn, ze mogen niet voor/tijdens/na het schieten mengen, groepsgebieden duidelijk gescheiden;
  • In elke groep zo veel mogelijk 1,5 meter afstand; wellicht bij de buksmeester onder de boom even niet (Laat de buksmeester en schutter een mondkapje dragen) 
  • Geen wedstrijden tegen andere schutterijen, geen publiek (alles dus de actieve schutters);
  • Als er bijvoorbeeld maar één schietplek is, zou je de hele schietploeg van bijv. 20 man kunnen opdelen in groepen van 4, deze een stukje uit elkaar verdelen over het terrein en om beurten per groep laten schieten;
  • Natuurlijk blijven de algemene voorwaarden gelden, zoals we die allen kennen.
   Ter informatie:  
  • Vrijdag 27 november 2020 zal (onder voorbehoud) de najaarsvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie worden gehouden;
  • De investituur van de Orde van de Rode Leeuw op zondag 24 januari 2021 bij de schutterij Sint Matthias & Cornelius Posterholt zal géén doorgang vinden;
Wij leven natuurlijk in een uitzonderlijke tijd, laten we vooral trachten om ons aan de opgelegde maatregelen te houden, goed op onze naasten te letten en dan verlangen natuurlijk allemaal weer naar het moment, dat wij elkaar weer mogen zien op de sjöttewei.