Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Ongetwijfeld zult u hier over gehoord hebben. De wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is al enige tijd geleden aangenomen.

Op 1 juli 2021 moeten alle (informele) verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden. 

Wat moet je als vereniging weten 

De WBTR gaat ervan uit dat ieder bestuurslid altijd het belang van de vereniging dient. Als dat niet gebeurt en er gaat wat mis, is ieder bestuurslid persoonlijk aansprakelijk. En dus niet alleen het bestuurslid dat zich niet aan de regels heeft gehouden. Het bestuur moet aangeven en vastleggen hoe de vereniging daarvoor zorgt. 

Omdat de WBTR niet alleen verplichtingen oplegt, maar er ook sancties aan koppelt, is het dus belangrijk dat je als vereniging kunt aantonen dat je alles goed hebt geregeld. Vooral voor clubs met een eigen accommodatie en die gaan investeren, is het belangrijk goed van deze wet op de hoogte te zijn. Alle bestuursleden moeten bekend zijn met de nieuwe wet en de gevolgen daarvan voor hen persoonlijk. Als bestuur heb je de taak alle maatregelen te nemen, zodat de vereniging aan de wet voldoet. 

Voortgang U begrijpt dat voor schutterijen deze regeling ook geldt en u binnen uw bestuur dit goed moet bespreken en vastleggen. U dient nu de voorbereidingen te nemen, zodat per 1 juli 2021 u dit besproken heeft in uw bestuur en vereniging. Aan deze wet zal ongetwijfeld ook de gang naar de notaris volgen voor het bekrachten van uw statuten. Wij willen u dringend adviseren om nu niet naar de notaris te stappen, want in het najaar volgt (waarschijnlijk) nog een wetswijziging, waarin het digitaal stemmen bekrachtigd moet worden in de Statuten en moet de gang naar de notaris wederom gemaakt worden.   Webinar Er verschijnen op internet vele webinars, zoals op het Huis voor de Kunsten of rechtstreeks op de website www.wbtr.nl of via https://hklimburg.nl/activiteiten/webinar-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-wbtr-1. Wij raden u aan om de webinars (terug) te bekijken.   Informatie De Oud Limburgse Schuttersfederatie is ook volop bezig om deze wet en de ontwikkelingen te volgen. Peter Berben en Bernie van Lierop proberen om de bijzonderheden en de gevolgen voor het verenigingsleven helder te krijgen, heeft u specifieke vragen stel deze dan (bij voorkeur)  via mail via secr.olsfederatie@olsfederatie.com en u krijgt een antwoord op uw vragen. Op de website www.olsfederatie.com zullen we uw vragen (Zonder naam) publiceren met de antwoorden, daarop zodat er een vraagbaak ontstaat, waarbij u ook antwoord kunt vinden op uw vragen en natuurlijk wordt deze pagina aangevuld. Deze pagina komt na de ontvangst van uw vragen te staan onder 'Nieuws'.   Wij begrijpen dat deze nieuwe wet ook het nodige vergt van ons allen en wensen jullie veel succes toe om aan deze regelgeving ook weer te voldoen en wij zijn er om jullie hierin te ondersteunen (|Voor zover dit mogelijk is).  

Ik verblijf,

 

Met vriendelijke schuttersgroet,

 

 

 

Bernie van Lierop, federatiesecretaris Oud Limburgse Schuttersfederatie

Binnengekomen vragen (Laatste update 24-03-2021)