Workshop ‘Boekhouden voor culturele stichtingen en verenigingen’


Beste heer/mevrouw,

Het Huis voor de Kunsten Limburg organiseert dit najaar diverse gratis workshops. Een daarvan breng ik graag in het bijzonder onder uw aandacht, namelijk de workshop ‘Boekhouden voor culturele stichtingen en verenigingen’ o.l.v. Dion Daemen en Marc Sullot van Kallen Accountants en Adviseurs. Zij hebben jarenlange ervaring met o.a. de boekhouding van het Huis en diverse aangesloten organisaties.
De workshop is bedoeld voor penningmeesters en secretarissen van culturele stichtingen en verenigingen. De docenten, die jarenlange ervaring hebben met o.a. de boekhouding van het Huis en diverse aangesloten organisaties, lichten in de workshop de belangrijkste basisbeginselen van boekhouden toe. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden laten zij zien hoe de financiële administratie en verantwoording idealiter in elkaar moeten steken, zodat op inzichtelijke wijze verantwoording kan worden afgelegd. Ook geven ze tips over de fiscaal-juridische regelgeving waar je als culturele stichting/vereniging rekening mee moet houden. De workshop wordt op onderstaande data en locaties gegeven: 


Aanmelden kan via www.hklimburg.nl/workshops