20 september 2020
In overleg met de cursusleiders en instructeurs heeft de opleidingscommissie besloten om, i.v.m. diverse maatregelen rondom Covid 19 de cursussen exercitie en buksmeester (basis en praktijk) in het najaar/winter 2020 en voorjaar 2021 geen doorgang te laten vinden.  Wel start in het voorjaar 2021 (onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Covid 19) de vernieuwde opleiding voor aspirantjuryleden (theorie en stage). Daarnaast is de opleidingscommissie voornemens om in het voorjaar van 2021 een cursus aan te bieden voor bestuurders/aankomend bestuurders. Nadere informatie volgt. 

Nieuws

26 juni 2020
Zaterdag 18 augustus 2018: Het moment dat Leo Niessen van de schutterij Sint Martinus uit Linne een schot loste, wat hem zijn hele leven zal blijven heugen. Hij schoot zich tot de Europese schutterskoning en mag zodoende in de periode 2018-2021 zich, samen met zijn eega, Irma Niessen presenteren als het Europees schutterskoningspaar.   Natuurlijk gaat een Europese schutterskoning vergezeld met een prachtig koningszilver en in het Europese schutterswezen is de papegaai het symbool van de koningsvogel. Ook zijn de specifieke kenmerken vanuit het Bisdom Aken in dit koningszilver vastgelegd. Dit unieke koningszilver kent maar één exemplaar en is in het bezit van de schutterskoning. In augustus 2021, wanneer (mogelijk) het Europees Schutterstreffen plaatsvindt in Deinze, zal hoogstwaarschijnlijk het koningszilver ook met de nieuwe koning meereizen door het Europese land.  ...
25 juni 2020
Al meer dan honderd jaar is het jaarlijkse Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) een van de grootste culturele evenementen in Limburg. Vanwege de coronacrisis gaat het OLS dit jaar niet door. L1 heeft een alternatief ontwikkeld: schieten via een app. L1 verheugde zich natuurlijk op het OLS 2020 in Meijel op zondag 5 juli. L1 zou via radio, tv en online weer uitgebreid verslag doen van het evenement waar tienduizenden mensen op af komen. Corona gooide roet in het eten. Samen met het Maastrichtse bedrijf Goal043 is de omroep aan de slag gegaan om toch een OLS-gevoel te creëren. Dit jaar ga je niet naar het OLS, maar speel je het OLS. De afkorting OLS staat nu voor het Online Limburgs Schuttersfeest. Dankzij de gratis app kun je zelf beleven hoe het is om onder een schuttersboom te staan met een buks. Mikken op de bölkes, rekening houdend met de wind. En hoe is het met de spanning?...
16 juni 2020
Net als in Limburg, kent ook Noord-Brabant een kwartaalblad met al het nieuws vanuit het Brabantse gildewezen. In deze editie leest u o.a.:    Gilden: DNA van Brabant; De schuttersgilden van het Verbond van Sint Jorisgilden in de grensstreek van Nederland en Belgie en het coronavirus. Twee gildes, één traditie; De processie naar Handel; De lange weg naar een eigen gildehuis; Bevrijdingsvuur in de Peel; Dag van de schutterijmuziek 2020; Corona brengt toch nog wel (iets) positief voor mij; Koningen gevonden tijdens crisis; Verbondenheid en vriendschap; Verjonging Gilde Ravenstein: 18-jarige secretaris; Interview Europese schutterskoning Leo Niessen – deel 1; Een hart onder de riem; Geen werk meer? Kring Baronie en Markiezaat in Corona-tijd; Ons vertrouwde wereld staat op zijn kop: Pelgrimagevieringen verleden tijd; Clubkampioen 2019 Sam...
14 juni 2020
Onze federatiepresident, Ger Koopmans trok naar een schuttersweide in aanbouw om daar een filmpje op te nemen ter ondersteuning van zijn schuttersvrienden en -vriendinnen. Luister hier naar zijn boodschap Klik hier!
14 juni 2020
We weten allemaal dat het Oud Limburgs Schuttersfeest 2020 in Meijel niet doorgaat, maar toch wil de jeugdcommissie deze dag speciaal laten zijn en samen ‘de Alde ‘Limburger’ beleven. Trek op zondag 5 juli 2020 het uniform (Bij voorkeur) aan en speel de Esprit, zet dit op een filmpje en plaats het op de Facebookpagina ‘Limburgse schutterswereld’, zodat we deze dag samen ‘de Alde Limburger’ beleven. Natuurlijk zijn andere bijdragen, zoals het uitvoeren van een muziekwerk of vendelwedstrijden ook van harte welkom op onze digitale wereld. Wie doet er mee, wij dagen jullie uit?
13 juni 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van de premier Mark Rutte hebben wij mogelijkheden kunnen waarnemen om wederom te kunnen oefenen met schieten, vandaar dat er een protocol is opgesteld namens de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de Vereniging van OLS-Buksmeesters, waarin wij u de handvaten geven om vanaf maandag 1 juni 2020 te beginnen met een wekelijks oefensessie. Voorwaarde is wel hierin dat u het protocol en de tijden bespreekt met uw gemeente en zij haar goedkeur verlenen. De Vereniging van OLS-Buksmeesters is bereid om nadere vragen te beantwoorden richting uw gemeente.   Cruciaal Cruciaal in dit geheel is dat u zich houdt aan de basisvoorwaarden en deze luiden (nogmaals):   Was vaak uw handen, de schutterij zorgt voor desinfecterende handgel. Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi...
12 juni 2020
Het 127e nummer van het Limburgs Schutterstijdschrift is weer verschenen en waar moeite werd verwacht om de pagina’s gevuld te krijgen, werkte de oproep via de social media en de nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie werkte en werden vier extra pagina’s toegevoegd.   In deze editie lezen jullie o.a.:  Het zwaard van Damocles boven de schuttersfeesten; Het voelt onwerkelijk; Dodenherdenking met taptoesignaal; Wat doen schutterijen tijdens de Sjötdown; Veranderingsbereidheid; Gesprek met schuttersdeputeerde Housmans; OLS Meijel verplaatst naar 2021; Wat is de waerde van de Limburgse Sjötterie?: Grensafscheiding raakt aan culturele verschillen en raakt de cultuur; Susteren: De pest (1634) en het Coronavirus (2020); De pest en het schutterswezen; Tienjarig jubileum werkgroep jeugd Schuttersbond EMM Redactie L.S.  vergadert via...
08 juni 2020
Geachte schutbroeders,   Het is mijn droeve plicht om u, namens Schutterij Heilig Kruis Grevenbicht, mede te delen dat hun generaal en ere-voorzitter Math Vonken is overleden.     Heilig Kruis Grevenbicht zal Math met schutterseer, drie dáverende kamerschoten en The Last Post naar zijn laatste rustplaats brengen. De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis op het parochiekerkhof zal plaatsvinden op zaterdag 13 juni om 10.30 uur te Grevenbicht. I.v.m. de Coronavirus regels mogen er maar een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig zijn en is er gekozen om een erehaag te vormen buiten aan de kerk richting het kerkhof. Dit met 1,5 meter tussen elke schutter/genodigden en vrienden.   Heilig Kruis Grevenbicht  zou het zeer op prijs stellen, wanneer een afvaardiging van het bondsbestuur en de aangesloten schutterijen, bij voorkeur in uniform,...
27 mei 2020
Koren en blaasorkesten mogen toch nog niet gaan repeteren met maximaal 30 personen. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) heeft dat dinsdag bekendgemaakt.   Repeteren Aanvankelijk gaf de cultuurminister nog aan dat het voor koren en muziekgezelschappen was toegestaan om vanaf 1 juni weer te repeteren, zolang de groep niet groter zou zijn dan dertig personen en er anderhalve meter afstand tussen de zangers en/of musici zou zijn.   Onderzoek Zij komt terug op het besluit, omdat ze nader onderzoek van onder andere de technische universiteiten van Eindhoven en Delft wil afwachten over de kans op coronabesmetting bij blazen en zingen.     Amateurverenigingen Limburg kent vele tientallen, zo niet honderden, koren, harmonieën en fanfares. Deze voornamelijk amateurverenigingen staan voorlopig nog in de wacht, terwijl...
25 mei 2020
Op zaterdag 23 mei bracht de schutterij St. Cornelius een bloemetje bij de inwoners van Swartbroek.De schutterij wil op deze manier alle dorpsgenoten een hart onder de riem steken in deze tijd waarin de wereld behoorlijk op zijn kop staat en we met elkaar geen idee hebben hoe de toekomst eruit zal zien. Waarom doet de schutterij dit? In oorsprong is zorgdragen voor de veiligheid van het dorp een taak van een schutterij. De schutterij hoeft gelukkig niet meer met kogels het dorp te verdedigen, maar speelt nog steeds een belangrijke rol in het dorpsgebeuren. Een schutterij doet niet alleen op bolletjes schieten en muziek maken, ze voelt zich ook zeer betrokken bij de inwoners van het dorp. De leden van de schutterij ervaren net als de inwoners hoe het is om in deze verwarrende tijd te leven. Ze hoopt door middel van dit bloemetje een beetje bij te dragen aan het welzijn van de...