03 mei 2021
De data van de basiscursus voor de buksmeesters van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie staan weer gepland. Deze cursus start op zaterdag 30 oktober 2021. zaterdag 30 oktober 2021 van 09.00 tot 16.00 uur Baexheimerhof te Baexem zaterdag 13 november 2021 van 09:00 tot 16:00 uur Opleidingscentrum ”Alles Paletti” Maasbree zaterdag 20 november 2021 van 08:30 tot 16.00 uur Schutterslokaal St. Sebastianus Herkenbosch dinsdag 30 november 2021 van 19:30 tot 22:30 uur Baexheimerhof te Baexem zaterdag 11 december 2021 van 09.00 tot 12.00 uur Baexheimerhof te Baexem – Evaluatie en certificaat uitreiking Meer informatie kunt u terugvinden op https://sites.google.com/site/olsbuksmeester/cursus/cbm-1 Inschrijven kan alleen via de secretaris van uw schutterij: Deze kan de aanmelding en betaling uitvoeren via de ledenadministratie.

Nieuws

24 maart 2021
Ongetwijfeld zult u hier over gehoord hebben. De wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is al enige tijd geleden aangenomen. Op 1 juli 2021 moeten alle (informele) verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden.  Wat moet je als vereniging weten  De WBTR gaat ervan uit dat ieder bestuurslid altijd het belang van de vereniging dient. Als dat niet gebeurt en er gaat wat mis, is ieder bestuurslid persoonlijk aansprakelijk. En dus niet alleen het bestuurslid dat zich niet aan de regels heeft gehouden. Het bestuur moet aangeven en vastleggen hoe de vereniging...
16 maart 2021
Het is de redactieraad van het Limburgs Schutterstijdschrift weer gelukt en nummer 130 van het Limburgs Schutterstijdschrift is verzonden. Weer een bijzonder exemplaar met de weetjes uit de Limburgse schutterswereld en zo kunt u o.a. lezen:  De Coronawinter van schutters; Een grote wens voor het jaar 2021; De Passie in het Schutterijmuseum; Bouwen aan een nieuwe en betere toekomst; Nog een jaartje d’n Um in Meijel; Een bestuurslid met een KNSA-Licentie: Wat is dat nou weer?; Kerstpresentje Sint Sebastianus Heel; Geen buksschieten, dan maar katapultschieten; Napoleon en de schuttersbroederschappen; Hart onder de riem voor leden en ereleden van Sint Antonius Stramproy 1475; Verbinding en verbroedering middels een kerstpakket; Het Stille Licht; Bornse schutters kunnen niet wachten om te beginnen; Hoe een oorlogsverleden overging in een hechte...
01 maart 2021
Zoals u heeft kunnen lezen is de provincie Limburg in samenwerking met de Oud Limburgse Schuttersfederatie, volop aan het lobbyen in Den Haag om de belangen van schutters- en gildewezen duidelijk te maken. In overleg mogen wij deze brief ook op social media met jullie samen, want we moeten samen de handen vasthouden in onze lobby. Hieronder staand kunt u de brief en bijlagen downloaden. Voor het schrijven klik hier! Voor de bijlagen, klik hier!
27 februari 2021
Aandacht voor authentiek Limburgs erfgoed. De Provincie Limburg heeft een Kamerbrief gestuurd aan de ministers van Justitie & Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om hen op te roepen om versoepelingen te doen in de Wet Wapens en Munitie (WWM). Op deze wijze wil de Provincie zorgen dat er een (administratieve) lastenverlichting voor schutterijen en gildes komt, zodat de samenleving dit authentieke Limburgs erfgoed actief kan beleven en een warm hart kan blijven toe dragen, ook in de toekomst. De Provincie Limburg is al langere tijd bezig met een traject om de lastendruk voor evenementenorganisatoren in Limburg te verminderen. Schutterijen en gildes worstelen met de strengere veiligheidsvoorschriften en wet- en regelgeving die gelden vanuit de Wet Wapens en Munitie. Het is zo steeds...
25 februari 2021
Als gevolg van de corona crisis die er heerst hebben wij als bestuur besloten om in navolging van de diverse bonden, de organisatie van het marketentstertreffen met een jaar op te schuiven.   Dit betekent dan dat het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden het marketentstertreffen in 2022 organiseert. De andere organisatoren verschuiven dan van 2022 naar 2023, van 2023 naar 2024 enz.   We zijn ons ervan bewust dat in november dit gebeuren alweer geschiedenis kan zijn maar ook dan hebben we en vooral de organisator van het marketentstertreffen dit jaar, te maken met de gevolgen ervan. Denk maar allereerst eens aan de sponsoring. De meeste sponsors zullen dit jaar niet in staat zijn om een bijdrage te kunnen leveren. Het moet niet zo zijn dat door te weinig inkomsten een schutterij er aan onderdoor gaat!! We zijn ons er ook van bewust dat er misschien al diverse...
17 februari 2021
Eens in de vijf jaar is Tegelen in de ban van de Passiespelen. Hiermee wordt het lijden en sterven van Jezus Christus uitgebeeld. De Passiespelen vinden al sinds circa 1928 plaats in Tegelen, waar een speciaal theater, de Doolhof, gebouwd is voor dit bijzondere evenement. De omvang hiervan mag blijken uit het feit dat het schouwspel van de Passiespelen gedurende het gehele seizoen 2021 plaatsvindt, elke zondag en nog op andere dagen van april tot september, in totaal 58 voorstellingen! De cast bestaat uit bijna zestig spelers, het grote koor uitgezonderd. Overigens, mede dankzij de Passiespelen is er een decennialange toneel- en theatertraditie, die enkele landelijk bekende Tegelse podiumkunstenaars van formaat heeft voortgebracht. Het passieverhaal wordt ook verbeeld door de kruiswegstaties die in elke kerk hangen en die de opeenvolgende gebeurtenissen tonen die het levenseinde door...
08 februari 2021
Het Corona-virus zet onze samenleving nog steeds op de kop. Maatregelen blijven elkaar opvolgen en dat al voor een zeer lange periode. We leven mee met iedereen die getroffen is door het Coronavirus en ook met al onze schuttersvrienden. Het Corona-virus heeft ook nog steeds impact op het Limburgs Damesschuttersfeest. Na uitvoerig overleg is besloten, om na het Oud Limburgs Schuttersfeest, het Zuid-Limburgs Schuttersfeest ook het Limburgs Damesschuttersfeest te Nederweert te verplaatsen naar 2022. Dit besluit is in samenspraak met de organisatie en de Stichting Limburgs Damesschuttersfeest genomen. Er is helaas nog geen positief vooruitzicht voor het organiseren van evenementen. Daarbij vergen de voorbereidingen en de opbouw van een LDS de nodige tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Hierdoor is het onmogelijk om op zeer korte termijn alles te kunnen organiseren en uitvoeren...
22 januari 2021
Beste mensen, Het is onze trieste plicht om u in kennis te stellen, dat woensdag 20 januari j.l. in de leeftijd van 82 jaar ons Lid van Verdienste (oud instructeur) Coen van Thor is overleden. Coen is in 1974 bij onze schutterij begonnen als instructeur van de drumband - klaroenkorps. Hij was iedere repetitie aanwezig en was altijd gedreven bezig met de jeugd en de volwassen leden. Chapeau hoe hij dit vol hield, want het waren soms geen gemakkelijke jaren. Vele van ons heb les gehad van een markante persoon in onze samenleving, want hij was toch ook wel usse Coen, vele kende hem als De Postmaan, de Tamboer Maitre van de Blauwe (Wilhelmina) van Wolder en natuurlijk als Majoor van de Stadschutterij van Maastricht. Coen was echt gedreven in dat gene wat hij deed, niets ging hij uit de weg en als we als schutterij uit trokken en er was geen Tamboer Maitre, dan konden we daar nog op...
21 januari 2021
Het Zuid-Limburgs Federatiefeest (ZLF) in Schimmert is voor het tweede jaar op rij uitgesteld. Ook dit jaar gooit de coronacrisis roet in het eten.  De organisatie ziet zich net als vorig jaar genoodzaakt om het ZLF af te gelasten. Uitgesloten 'Zoals de situatie rondom het coronavirus er nu naar uitziet, is het organiseren van een dergelijk evenement in de zomer uitgesloten', zo staat op de site van het ZLF. Het schuttersfeest stond gepland van 16 tot en met 18 juli, maar gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19 komen die data nog te vroeg. Tijd Het schuttersfeest stond gepland voor het weekend van 17 juli. Evenementen na 1 juni mogen vooralsnog doorgaan, maar de organisatie is bang dat die datum nog wordt verschoven. Bovendien is er door de coronamaatregelen weinig tijd voor de schutterijen om zich voor te bereiden, en om het feest op poten te zetten. Oud Limburgs...
21 januari 2021
In verband met de Corona-problematiek heeft de BUMA/Stemra besloten om de facturering van de contributiegelden met betrekking tot de organisatoren van bondsschuttersfeesten en de individuele contributies van de leden, die dit afdragen via de Oud Limburgse Schuttersfederatie uit te stellen. Nadat de BUMA/Stemra deze regeling weer zal actualiseren en de financiën zal gaan innen, zullen wij de schutterijen een factuur sruren voor deze afdracht.Dit geldt sekt voor de Nederlands-Limburgse schutterijen.