01 augustus 2019
Hierna volgt de definitieve lijst van winnaars van prijzen tijdens de optocht- en terreinwedstrijden die werden georganiseerd op het OLS te Sevenum op 7 juli 2019. In dit bestand kan u alle uitslagen terugvinden (let op: 132 pagina's). De prijzen per vereniging kan u hier doornemen (let op: 87 pagina's). Prijzen, diploma's en oorkondes konden op kavelzaterdag worden afgehaald. Indien uw vereniging niet in de gelegenheid is geweest dit te doen, dan zijn deze aan een vertegenwoordiger van uw bondsbestuur overhandigd. Prijzen die in nabestelling zijn, zullen tijdens de najaarsvergadering van de OLS worden uitgereikt. Alle nieuwsitems in verband met het OLS te Sevenum kan u terugvinden op de website onder menu-item "OLS FEEST". 1. Optocht Onderdelen   1.  Beste bordjesdrager oude exercitie   1e pr.       ...

Nieuws

24 maart 2019
Op zaterdag 24 augustus 2019 organiseert de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie het "Open Kampioenschap voor tamboer-majoors". Dit kampioenschap wil de banden tussen tamboer-majoors / tambour-maîtres / drum majors versterken en bestendigen. Het wordt een organisatie in een samenwerkingsverband tussen VLAMO & de Internationale Mars- en Showwedstrijden der Lage Landen, die om de twee jaar in Hamont worden georganiseerd door de Kon. Harmonie St.-Cecilia. De stad Hamont-Achel ademt muziek uit en heeft een lange traditie als gastheer van kwalitatieve evenementen ten voordele van de amateur muziekbeoefening. Bovendien mikt VLAMO op deelnemers uit België, Nederland (en Duitsland), de gekozen locatie is hierbij een belangrijke meerwaarde want Hamont-Achel ligt zowat in het hart van de beoogde regio.   De Kon. Harmonie St-Cecilia Hamont verleent logistieke ondersteuning bij de...
23 maart 2019
Zaterdagavond, 23 maart is op het Raadhuisplein te Sevenum "Kögel & Kunst!' georganiseerd waarbij de optochtvolgorde van het OLS 2019 op 7 juli 2019 te Sevenum is bekendgemaakt: Optochtvolgorde OLS 2019.pdf
18 maart 2019
Zowel de titel als de auteur van de muziekstukken van de aangemelde muziekkorpsen en -solisten dienen ten laatste op maandag, 1 april via de inschrijvingsmodule van het OLS doorgegeven te zijn. Daarna kan de wedstrijdcommissie starten met het maken van de planning van alle wedstrijden op het Sevenumse feestterrein op zondag, 7 juli. Bij vragen omtrent het OLS Feest (inschrijvingen, wijzigingen) kan u contact opnemen met Thijs Aengevaeren, secretaris OLS Feest, via secr.olsfeest@olsfederatie.com. Technische problemen in verband met de inschrijvingsmodule (Online ledenadministratie) kan u doorgeven via automatiseringscom@olsfederatie.com.
16 maart 2019
Bescheiden jaarvergadering Zaterdag 09 maart 2019 werd de jaarvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie gehouden in het Multifunctioneel Centrum Don Bosco te Heel. De notulen van deze ledenvergadering worden op dinsdag 26 maart 2019 in de federatiebestuursvergadering besproken en worden daarna rondgemailed. Nu kunt u wel alvast kennis nemen van het rapport van het symposium 'Hebben Limburgse schutterijen een toekomst' en de presentatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest te Sint Sebastianus Sevenum. Voor het downloaden van het rapport 'Is er toekomst voor de Limburgse schutterijen', klik hier! Voor het downloaden van de presentatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest Sevenum, klik hier!  
15 maart 2019
Op menige Limburgse deurmat is alweer het Limburgs Schutterstijdschrift gevallen, nummer 122, 31e jaargang. Wederom 48 pagina’s, fullcolour, schuttersnieuws van de Nederlandse en de Belgisch-Limburgse schutterijen. Kortom weer editie die u niet mag missen.   In deze editie o.a.   Wijding Harrie Smeets tot Bisschop van Roermond Onderscheidingen Draagwijze onderscheidingen Gedeputeerde Eric Geurts tevreden over het schutterswezen Het OLS op weg naar Sevenum Uniformen-erehaag schuttersgemeente Beekdaelen De hoogste tijd Gronsveld – schutterij 400 jaar Verslag van de cursus oude exercitie Dag van de schutterijmuziek Interview juryleden: ‘Wij hebben een missie’. Jonge voorzitters aan het roer Onthulling d’n Um in Merkelbeek Repetitie is familytime voor de familie Eussen Collegiaal besturen Patroonsdag bij Sint Sebastianus Klimmen. Modelste...
11 maart 2019
Op de pagina ‘Organisaties’ is de Stichting Mobiele Kogelvangers toegevoegd. Via deze pagina bereikt u hun website met alle nodige informatie waarbij tevens het online reserveren van de kogelvangers mogelijk is. U dient er rekening mee te houden dat dit minstens 2 jaar van te voren dient te worden vastgelegd.
10 maart 2019
Het nieuwe reglement in verband met het OLS Jeugdschieten is toegevoegd op onze download-pagina (onder 'Overige'). Verder is ook het Huishoudelijk reglement aangepast. Nieuw is de tekst van ARTIKEL 7.5 onder 9. BEPALINGEN VOOR DE LUCHTDRUKBUKS zijnde "Er mogen geen hulpmiddelen aan de buks gemonteerd worden waarmee de buks op de aanlegpaal beter gestabiliseerd kan worden. Het gebruik van een origineel tafelsteuntje en/of originele schoudersteun is toegestaan."  
07 maart 2019
De Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray staat aan de vooravond van een heel bijzonder jaar. Het jaar 2019, waarin de schutterij tracht om het cultureel erfgoed van het schutters- en gildewezen dichter bij de gemeenschap te brengen. 2019 is het jaar van de nieuwe uniformering, het jaar, waarin in de buurtgemeente Horst aan de Maas en wel gesteld in Sevenum het grootste schuttersfeest van Limburg plaatsvindt op de eerste zondag van juli, maar ook het jaar, waarin de schutterij een cultureel-historische dag  met een afsluitende Taptoe gaat organiseren.   Uniformpresentatie   Na en periode van 25 jaar in het huidige schuttersuniform infanterie 1856 te hebben gelopen, wordt het tijd om de uniformering te vervangen. Het vervangen vaneen uniformering voor de gehele schutterij, is zeker geen sinecure, maar uiteindelijk is het allemaal gelukt.  Binnen de...
04 maart 2019
Zolang ik mij in mijn schuttersloopbaan kan heugen, zijn er beoordelingswedstrijden op de schuttersfeesten voor de generaals van de schutterijen. Aan deze wedstrijden werd en wordt deelgenomen door de officieren van de schutterijen, die daadwerkelijk zijn benoemd in de rang als generaal. Volgens de normen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie mogen ook de officieren in de rang van luitenant-generaal en generaal-majoor deelnemen. Aangezien er slechts twee wedstrijden zijn (Mooist geklede en Modelste Generaal) en er slechts per wedstrijd één generaal mag deelnemen, kan dit intern de vereniging tot enige discussie leiden, ten minste als de drie generaalsrangen binnen de vereniging daadwerkelijk aanwezig zijn. Ondanks deze ruime mogelijkheid tot deelname aan de beoordelingswedstrijden constateren we de laatste jaren een lichte daling, voornamelijk bij de wedstrijd Modelste generaal....
16 februari 2019
Geachte,   Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de officiële loting van het OLS 2019: Kögel & Kunst!   Op zaterdag 23 maart 2019 is het zover. Het allereerste échte OLS evenement in Sevenum: De loting van de optochtvolgorde van het OLS 2019. Het wordt een loting als nooit tevoren. Alsof de loting zelf nog niet spannend genoeg is, pakken wij groots uit met Kögel & Kunst: Een kunstzinnig en kleurrijk spektakel op het grote Raadhuisplein naast de kerk, midden in het centrum van Sevenum.   Wanneer de volgorde bekend is openen de nabijgelegen cafés - die voor de gelegenheid zijn omgetoverd tot schutterslokalen - hun deuren en proosten we samen op een onvergetelijk OLS 2019 in Sevenum. Iedereen is van harte welkom!   Programma 19.30 uur - Ontvangst op Raadhuisplein, 5975 BH Sevenum  - Openingswoord door Rudy...