08 april 2021
Donderdag 8 april 2021 namen wij definitief afscheid van een markante persoonlijkheid binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie en iedereen kende hem. Gijs Gerris, ruim 50- jaar de vaste standaardruiter, die de optocht van het Oud Limburgs Schuttersfeest opende met zijn paard. Maar Gijs Gerris was een op en top verenigingsman. 66 Jaar lang was hij lid van het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden, de vaste standaardruiter van het Oud Limburgs Schuttersfeest, 7 keer moest hij verstek laten gaan, omdat hij toen schutterskoning was. Naast het Gilde was de Vastenaovend (Dörper Kuus), Sinter Merten en Sinterklaas zaken, die gewoon bij het leven hoorde.   Gijs Gerris werd onder begeleiding van het Gilde naar zijn geliefde schuttersweide gebracht, waarbij hij voor het laatst in het midden was van de Heldense gemeenschap. Hert dorp was stil en verlaten, want samen met zijn...

Nieuws

13 oktober 2020
Schutterij St. Willibrordus is genomineerd voor de Cultuurprijs Peel en Maas 2020. Dat was nog eens een leuke verrassing, zeker in deze ongewone tijden. Natuurlijk hopen wij deze prijs te winnen. Bij de cultuurprijs wordt ook een publieksprijs uitgereikt. Daar kun je voor stemmen. Dat kan nú via https://poll.app.do/publieksprijs-voor-de-genomineerden... Stem daarom nú op ons! Op schutterij St. Willibrordus Meijel én deel dit bericht. Waarom zijn wij genomineerd? Door het winnen van het Oud Limburgs Schuttersfeest hebben wij Meijel en de regio op de kaart gezet. Op een voor de schutterscultuur verfrissende en eigentijdse manier. Zoals wij als vereniging al jaren onze culturele traditie verbinden met vernieuwing.   Wij rekenen op uw medewerking en tag uw schuttersvrienden en -vriendinnen en stem nu! Delen, liken en reageren wordt op prijs gesteld.
07 oktober 2020
Op maandag 5 oktober 2020 jl. heeft tijdens het bestuursoverleg Frans Aelmans officieel afscheid genomen als voorzitter en bestuurslid van St. Urbanus Maasniel. Vervolgens is John Dörenberg tot ad-interim voorzitter van St.Urbanus Maasniel benoemd.    Door de huidige maatregelen rondom COVID-19 heeft het bestuur moeten besluiten de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 10 oktober wederom NIET plaats te laten vinden en deze te verplaatsen naar een later en veiliger moment.  Dit heeft er toe geleid dat Frans Aelmans deze avond reeds tijdens de bestuursvergadering definitief afscheid heeft genomen als voorzitter en bestuurslid van Schutterij St. Urbanus Maasniel.    Frans heeft als bestuurslid vanaf 1985 en als voorzitter vanaf 2010 van onze vereniging vele hoogtepunten gekend. Niet alleen de vele overwinningen tijdens bondsfeesten van de MLSB en het...
02 oktober 2020
In memoriam: Theo Jacobs   Woensdag 23 september 2020 bereikte ons het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerd erelid Theo Jacobs is overleden in de leeftijd van 87 jaar.   Bijna 62 jaar lang heeft Theo zich ingezet voor de Beringse schutterij. Hij was jarenlang bestuurslid, ruim 25 jaar vaandeldrager, meerdere malen Koning en 27 jaar lang heeft hij kogels gegoten voor de zware buks.   In 2003 heeft hij het Gouden Kruis van Verdiensten van de EGS ontvangen en werd hij benoemd tot erelid van de schutterij. In 2018 werd Theo onderscheiden voor zijn 60 jarig lidmaatschap bij de OLS federatie.   We verliezen in Theo een verenigingsman in hart en nieren.   Schutterij Sint Hubertus Beringe Wij condoleren de familie en natuurlijk de schutterij Sint Hubertus Beringe met dit grote verlies en wensen hun veel sterkte in de komende tjid.
02 oktober 2020
Op 1 oktober 2020 overleed ons zeer gewaardeerde lid Jan Michiels op 63 jarige leeftijd. Jan was sinds 2007 geweerdrager bij schutterij St. Gregorius de Grote Brunssum en een harde stille werker bij het onderhouden van ons schietterrein. Na een slopende ziekte heeft Jan de strijd helaas moeten opgeven. De begrafenis werd in stilte en besloten kring gehouden.   Bestuur en leden der Schutterij Sint Gregorius de Grote Brunssum Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie condoleert de familie, maar ook zeker de schutterij Sint Gregorius de Grote uit Brunssum met dit grote verlies en wenst hen veel sterke toe in de tijd, die gaat komen.  
30 september 2020
In Limburg kent natuurlijk iedereen het Limburgs Schutterstijdschrift: Een kwartaalblad met alle informatie over het schutters- en gildewezen. In Noord-Brabant is dit de Gildetrom en weer veel lof voor het redactieteam van de Gildetrom,  die weer een prachtig kwartaalblad samenstelden met veel nieuws vanuit de Noord-Brabantse schuttersgilden.   U leest o.a. over:  Verbinding De Gilden kennen vele tradities, maar het in stand houden is in de tegenwoordige tijd niet eenvoudig; De guld; Sint Joriskapel Asten; Boeks Gilde-Coronalied; Op zoek in de gildearchieven; Online koningskienen 30 mei 2020 Rena jeugdkoning bij Budels gilde; Europakoning geeft reactie op Facebook-actie gildejeugd; Het zal allemaal wel meevallen; De drie gilden van Ravenstein; Gildepuzzel van het gildewezen in Noord-Brabant; Willeke Boom benoemd tot lid in de Orde van Oranje...
30 september 2020
Helaas kan de geplande activiteit van de dag  van de schutterijmuziek in het Limburgs Schutterijmuseum niet doorgaan.Het coronavirus heeft ons allen nog steeds in haar macht. Het is goed om te zien dat veel verenigingen toch een weg zoeken om op een verantwoorde manier actief te zijn. Zo ook in het maken van muziek. Met het wegvallen van het hele schuttersseizoen, hebben we afgelopen half jaar amper van ons kunnen laten horen. De Dag van de Schutterijmuziek, op de 1e zondag van november, zal daarom toch door gaan. Uiteraard op een alternatieve manier. We roepen alle muziekkorpsen en muzikanten binnen onze cultuur op om op zondag 1 november Schutterijmuziek te maken in eigen gemeenschap. Opnames daarvan mogen gedeeld worden op sociale media. (Houd rekeningen met de dan geldende maatregelen) Laten we samen zo alsnog de Schutterijmuziek in de schijnwerper zetten. Doen jullie mee...
20 september 2020
In overleg met de cursusleiders en instructeurs heeft de opleidingscommissie besloten om, i.v.m. diverse maatregelen rondom Covid 19 de cursussen exercitie en buksmeester (basis en praktijk) in het najaar/winter 2020 en voorjaar 2021 geen doorgang te laten vinden.  Wel start in het voorjaar 2021 (onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Covid 19) de vernieuwde opleiding voor aspirantjuryleden (theorie en stage). Daarnaast is de opleidingscommissie voornemens om in het voorjaar van 2021 een cursus aan te bieden voor bestuurders/aankomend bestuurders. Nadere informatie volgt. 
05 september 2020
In medialand noemen ze de zomerperiode komkommertijden, voor het schutters- en gildewezen zijn dit normaliter tropenmaanden: Het Oud Limburgs Schuttersfeest, het Zuid-Limburgs Federatiefeest, de bondsschuttersfeesten, kortom veel schrijfvoer en hoe tegenstrijdig is nu deze periode: Corona zorgt voor minder schrijfvoer en daarom is het ook zeer kundig, dat, samen met de schutters uit onze beiden Limburgen de redactieraad weer een schitterend Limburgs Schutterstijdschrift hebben samengesteld en wederom 48 pagina’s en u leest o.a.:   Ontwricht Samenkomen om af te schakelen in moeilijke tijden Een bijzondere dag in Meijel Opleidingscommissie OLS-Federatie 5 Juli OLS-zondag: Online schietspel Geen OLS, toch kamperen De schutterij van detoekomst: Sociaal en veel meer van het dorp Dag van de schutterijmuziek 2020 Ridderorde EGS Jubilarissen Van de bestuurstafel...
04 september 2020
Bij de meeste schuttersfeesten komt men rond het middaguur aan en vertrekt men weer als de prijzen zijn uitgereikt. Dat schutters van tent en wei houden is bekend. Waarom dan niet wat langer genieten en er een weekendje van maken? Dat dacht een groep Waubachse schutters althans en richtte het kampeercomité D’r Sjeve Hiering (de scheve haring) op. In 2008 namen we op uitnodiging van apotheker en vrijschut Kees Roozen deel aan een groot gildefeest in zijn geboortedorp Moergestel. Het feest op zondag verregende een beetje, maar op zaterdag hadden we een zonnige wandeling naar de La Trappe-brouwerij. Dat eerste kampeeravontuur beviel erg goed dus vanaf 2009 ligt een deel van St. Joseph praktisch elk OLS op een vlakbij gelegen camping. Meestal is het programma ruwweg hetzelfde. Op vrijdag bouwen de kwartiermakers de eigen en de gezamenlijke tent op. Daarna avondeten en de optochtroute en...
03 september 2020
Beste schuttersvrienden en -vriendinnen,   Bijgaande ontvangen jullie de nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie van september 2020.   Deze nieuwsbrief is verstuurd naar alle verenigingssecretariaten en de personen, die zich hiervoor hebben aangemeld. Het aan- en afmelden van deze nieuwsbrief verloopt via deze mail secr.olsfederatie@olsfederatie.com. U mag deze nieuwsbrief doorsturen naar uw leden. Voor het downloaden van de nieuwsbrief, klik hier!